Skip to content

UJESJELLES - KANALIZIME ELBASAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-25 13:09:30
JSON

NIPT: L43121201L
Administrator: Leli Kaja
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit të ujit të pijshëm. Prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajnimit të ujërave të ndotura dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe impianteve të pastrimit të tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: UJESJELLES-KANALIZIME ELBASAN
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 24.06.2014
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 145 432 331,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Aulona Bylykbashi; Leli Kaja; Adi Qose (Kryetar)
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: MASAT KONSERVATIVE:
01.Në datë 24.01.2019: Në bazë të Urdhrit Nr. 537Regj, Nr.1779 Prot., datë 16.01.2019, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Besnik Dokushi është urdhëruar: “Bllokimi i kuotave të debitorit Pompa Ujit Pijshëm Shushicë, “Ujësjellës-Kanalizime Elbasan” sh.a me Nipt L43121201L si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.”. Pala kreditore: OSHEE me Nipt-K72400014H Objekti:Përmbushje detyrimi. Kjo masë e sekuestros është hequr në datë 30.01.2019, në bazë të Urdhrit Nr 537Regj. Nr.1816Prot., datë 23.01.201, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Besnik Dokushi.
02.Në datë 24.01.2019:Në bazë të Urdhrit Nr.546Regj., Nr.1787Prot., datë 16.01.2019, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Besnik Dokushi, është urdhëruar: “Të bëjë verifikimin dhe bllokimin e kuotave të debitorit ST Muriqan, “Ujësjellës– Kanalizime Elbasan” sh.a pajisur me Nipt L43121201L si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjeter i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.” Pala kreditore: OSHEE me Nipt-K72400014H. Objekti:Përmbushje detyrimi. Kjo masë e sekuestros është hequr në datë 30.01.2019, në bazë të Urdhrit Nr546Regj., Nr.1832Prot., datë 23.01.2019, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Besnik Dokushi.
03. Në datë 24.01.2019: Në bazë të Urdhrit Nr.540Regj, Nr.1783Prot., datë 16.01.2019, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Besnik Dokushi, është urdhëruar: “Bllokimi i kuotave të debitorit ST Bujqës, “Ujësjellës-Kanalizime Elbasan” sh.a me Nipt-L43121201L, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe ose disponimin e tyre dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjeter i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar”. Pala kreditore: OSHEE me Nipt-K72400014H. Objekti: Përmbushje detyrimi. Kjo masë e sekuestros është hequr në datë 30.01.2019, në bazë të Urdhrit Nr.540Regj, Nr.1816Prot., datë 23.01.2019, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Besnik Dokushi.
04.Ne date 29.03.2021: Ne baze te urdhrave Nr.537 Prot., Nr.4390 Regj., date 16.03.2021, Nr.540 Prot., Nr.4396 Regj., date 16.03.2021, Nr.546 Prot., Nr.4408 Regj., date 16.03.2021, te lëshuar nga nga Permbarues Gjyqesor Besnik DOKUSHI, ështe urdhëruar: Bllokimi dhe vendosja e masës së sekuestros për subjektin “UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN” me Nipt L43121201L, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe /ose disponimin e tyre dhe moskryerjen e asnjë lloj veprimi tjetër që mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Kjo mase eshte hequr ne date 15.04.2021 ne baze te Urdhrave Nr.4520 Prot., Nr.546 Regj., date 09.04.2021, Nr.4521 Prot., Nr.537 Regj., date 09.04.2021, Nr.4522 Prot., Nr.540 Regj., date 09.04.2021, te lëshuar nga nga Permbarues Gjyqesor Besnik DOKUSHI.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan; Lagjja "Brigada 17 Sulmuese"; Rruga "Petraq Popa"; ish konvikti i Shkollës "Onufri"; (kati I, II), ZK.8523, pasuria nr.4/40.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 25.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -123 143 715,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -124 558 064,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 50 726 793,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -9 251 642,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -128 656,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -16 203 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 936 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:365 179 243,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:362 697 455,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:312 865 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:350 060 903,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:346 371 338,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:366 399 517,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 99 293 742,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B