Skip to content

FERRAMENTA VLORA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-17 09:46:47
JSON

NIPT: L47007202A
Administrator: Genci Agalliu
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem ushqimore, fruta, perime, industriale, elektrike, pajisjeve te zyrave, materialeve te ndertimit, pjese kembimi, lende drusore, profileve te aluminit, profileve te hekurit dhe materialeve plastike te gjitha llojeve makinerive te ndryshme.Tregtim me pakice te karburanteve.Hapjen e bareve,restoranteve,hoteleve.Transportin e mallrave e te pasagjereve.Aktivitet ne fushen e ndertimit.Rikonstruksionin e godinave civile dhe ekonomike.Kryerjen e ndertimeve te te gjitha llojeve.
Emërtime të tjera Tregtare: FERRAMENTA VLORA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/08/2014
Rrethi: Vlore
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 39 187 100,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Vlore, Mjeti ATP TOYOTA me targe AB 418 BS
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 18.12.2018, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.

II. Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 07.01.2020, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga i pezulluar ne aktiv.

III.Me date 28.11.2021, eshte realizuar bashkimi me përthithje ndermjet shoqerise perthithese “FERRAMENTA VLORA “ sh.p.k dhe shoqerise se perthithur “FERRAMENTA VLORA 20” sh.p.k.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, Lagjja Osman Haxhiu, Rr.Perlat Rexhepi, Godina Nr.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.02.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 15.01.2020
Vendim i asamblesë se ortakut te vetëm te shoqërisë date 20.11.2021
Raport i bashkimit me perthithje te dy shoqerive
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 943 602,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 341 439,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 689 876,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 721 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 783 361,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 876 948,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:26 113 609,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:15 274 955,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:76 989 530,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:93 474 558,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:36 398 779,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 35 185 425,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2020

Punuar Nga : L.Kanani