Skip to content
Përfitues nga VKM Nr. 636, datë 01.10.2014 i pasurive nr. 1/82, me sipërfaqe totale 554 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 34 m2 dhe sipërfaqe funksionale 520 m2 dhe nr. 1/83, truall i lirë me sipërfaqe të përgjithshme 4246 m2 , zona kadastrale 2646, në total sipërfaqe të përgjithshme 4 800 m², pjesë e stacionit hekurudhor të Librazhdit, në administrim të shoqërisë “Hekurudha shqiptare” sh.a., Durrës, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.

SV MEGA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-11 09:21:02
JSON

NIPT: L51314509P
Administrator: Altin Kumara
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi, perpunimi, rifinimi, bashkimi, shitja dhe tregtimi i aksesoreve dhe komponeteve te autoveturave dhe per arredimin me lekure, cope ose materiale te tjera. Prodhimi, perpunimi, rifinimi, bashkimi, shitja e aksesoreve dhe komponenteve per mjetet e lundrimitte makinave per levizjen e tyre ne rruge. Aktivitet logistik kundrejte te te treteve dhe autotransport kundrejte te treteve. Aktivitetet e siperpermendura mund te zhvillohen si ne Shqiperi si jashte saj. Shoqeria mund te zhvilloje aktivitete tregtare dhe industrial, hipotekar dhe imobiliar, duke perfshire blerjen shitjen dhe mbajtjen e te mirave mobile. Dizajn, prodhim dhe tregtim te pajisjeve per mbrojtjen personale per qellime higjeno-sanitare dhe spitalore si maske per njerez, perparese, kostume mbrojtese per njerezit, etj. Tregtim si brenda dhe jashte vendit. Tregti me pakice dhe shumice te veshmbathjeve dhe tekstite te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: SV MEGA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/01/2015
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: Kontratë “1 euro”

Më datë 22.01.2020, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 37, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomise, si qiradhënës, dhe shoqërise “SV Mega” sh.p.k., si qiramarrës, për pasuritë nr. 1/82, me sipërfaqe totale 554 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 34 m2 dhe sipërfaqe funksionale 520 m2 dhe nr. 1/83, truall i lirë me sipërfaqe të përgjithshme 4246 m2 , zona kadastrale 2646, në total sipërfaqe të përgjithshme 4 800 m², pjesë e stacionit hekurudhor të Librazhdit, në administrim të shoqërisë “Hekurudha shqiptare” sh.a., Durrës, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagjja nr.3, Rruga Egnatia, Pallati nr.452, kati i pare, zona kadastrale 8514

Adresa:
Tirane, Kashar, Rruga Dytesore Km 7, Kapanon me nr. 2/16, Zona Kadastrale 2679, ngjitur me nenstacionin Elektrik Kashar 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash te kapitalit 20.12.2016
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit date 03.08.2015
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.12.2023
Dokumenta Financiare: VKM Nr. 37, datë 22.1.2020 per miratimin e lidhjes se kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 435 827,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 300 094,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 218 748,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 18 934 569,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 23 556 391,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 9 492 198,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 17 678 613,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 607 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:21 124 314,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:29 449 935,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:48 297 348,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:79 501 490,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:122 848 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:108 576 599,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:69 612 607,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:15 662 729,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli