Skip to content

DUFE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-07 09:08:24
JSON

NIPT: L51607019M
Administrator: Eraldi Bego
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e tregtimit, importimit dhe eksportimit, me shumice ose me pakice, te artikujve dhe mallrave te ndryshme, si konfeksione, tekstile, veshmbathje te te gjitha llojeve dhe te te gjitha markave kudo ku ndodhen. Aktivitet ne fushen e tregtimit me shumice ose me pakice, importexport te artikujve dhe mallrave te ndryshme te kozmetikes, parfumerise dhe te aksesoreve te ndryshem, te te gjitha llojeve dhe te te gjitha markave kudo ku ndodhen.Aktivitet ne fushen e magazinimit dhe te shperndarjes se artikujve dhe mallrave te ndryshme, sipas objektit te aktivitetit te shoqerise. Veprimtari te marketingut, publiciteteve dhe te fushatave promovuese, te artikujve dhe te mallrave sipas objektit te aktivitetit te shoqerise, ne zhvillim te kerkesave te tregut. Kontraktim me persona fizike dhe juridike, vendas ose te huaj, per gjetjen e tregjeve te shitjes per artikujt dhe punet e shoqerise, per keshillimin dhe konsultimin per aktivitetet e percaktuara ne pikat e mesiperme, si dhe gdo tregtim apo sherbim, i cili lidhet drejtepersedrejti ose terthorazi me ushtrimin e aktivitetit te objektit te shoqerise. Si dhe te tjera aktivitete te pergjithshme biznesi.
Emërtime të tjera Tregtare: DUFE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/04/2015
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 703 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 27.12.2021, u vendos Pushimi i Perkohshem i Aktivitetit pa afat nga data 14.01.2022. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Bulevardi "Bajram Curri", godina ETC, kati Perdhe, Njesia Bashkiake Nr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 07.04.2023
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Aksionerëve, Zmadhim Kapitali datë 02.09.2016
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 07.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpejguese PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 830 918,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -3 505 453,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 878 667,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -373 830,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 231 266,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 006 919,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 512 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 792 126,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:5 235 589,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:10 152 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:21 685 795,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:24 499 758,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:38 298 454,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:23 742 232,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli