Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Adrian Dulaku
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBA - BETON

J62207004A
(Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar "ALBA BETON" Sh.P.K, do të zhvillojë aktivitet me objektin e veprimtarisë si më poshtë: Shoqëria ka si qëllim dhe objekt prioritar kryerjen e veprimtarive të prom)

Tiranë 50007734 ALL

INER

J91817002H
()

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS

K62115018I
(Aktivitet i shërbimit në fushën e telekomunikacionit dhe komunikimeve elektronike, transmetimit satelitor, transmetimit të të dhënave, figurë, video, kërkime, konsultime, projekte, organizim, shpërndar)

Tiranë 1423421 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CONCORD INVESTMENT (Ish ARTAN DULAKU)

K81602049K
(Investimi, zbatimi, zhvillimi, menaxhimi i zonave civile, industriale, turistike, si edhe shërbimeve të tjera të veprimtarive tregtare të ngjashme ose të lidhura me to. Kryerja e veprimtarive tregtare në )

Tiranë 21174789 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni