Skip to content

Shërbimi Përmbarimor "ASTREA"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61306025U
Administrator: Ardit Hajdini
Objekti i Veprimtarisë: Ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutiv si më poshtë: Vendime civile që kanë marrë formë të prerë, që përmbajnë një detyrim, vendimet e dhëna prej tyre për sigurimin e padisë, si dhe për ekzekutimin e përkohshëm. Vendimet e gjykatave e të arbitrazheve të shteteve të huaja të cilave u është dhënë fuqi sipas dispozitave përkatëse të ligjit. Vendimet e një gjykatë arbitrazhi në Republikën e Shqipërisë, Aktet noteriale që përmbajnë detyrime në të holla, si dhe aktet për dhënien e kredive bankare ose, aktet për dhënien e kredive nga institucionet financiare jobankare, kambialet, çeqet e letrat me urdhër që barazohen me to. Aktet e tjera që sipas ligjeve të veçanta quhen tituj ekzekutivë dhe ngarkohet zyra e përmbarimit për ekzekutimin e tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: Shërbimi Përmbarimor "ASTREA"
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 05.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XI.2 - Shërbimi i përmbarimit
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga "Myslym Shyri", Pallati 56/1, Shk 2, Ap. 25

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare