Skip to content

Zyra e Permbarimit Privat ''ASTREA'' ( ish "Shërbimi Përmbarimor "ASTREA"")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-20 07:59:01
JSON

NIPT: L61306025U
Administrator: Ardit Hajdini
Objekti i Veprimtarisë: Ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutiv si më poshtë: Vendime civile që kanë marrë formë të prerë,që përmbajnë nje detyrim , vendimet e dhena prej tyre per sigurimin e padise, si dhe per ekzekutimin e perkohshem. Vendimet e gjykatave e te arbitrazheve te shteteve te huaja te cilave u eshte dhene fuqi sipas dispozitave perkatese te ligjit. Vendimet e nje gjykate arbitrazhi ne Republiken e Shqiperise, Aktet noteriale që përmbajnë detyrime në të holla, si dhe aktet për dhënien e kredive bankare ose , aktet për dhënien e kredive nga institucionet financiare jobankare, kambialet, çeqet e letrat me urdhër që barazohen me to. Aktet e tjera që sipas ligjeve të veçanta quhen tituj ekzekutivë dhe ngarkohet zyra e përmbarimit për ekzekutimin e tyre. 1. Ekzekutimi i detyrueshem i titujve ekzekutiv, sipas dispozitave te Kodit te Procedures Civile, Kodit Civil, akteve te tjera ligjore, si dhe per subjektet e tjera private dhe shteterore, qe perfshihen ne procesin e ekzekutimit. 2. Veprimtari dytesore : a) kryerja e njoftimit te akteve gjyqesore dhe dokumenteve zyrtare, b) njoftimin dhe kryerjen e mbledhjes se detyrimeve financiare me mirekuptim, me kerkese te interesuarve, c) kryerjen e konstatimeve te fakteve, sendeve dhe dukurive lehtesisht te verifikueshme, qe nuk kerkojne njohuri specifike teknike sipas legjislacionit ne fuqi, me kerkese te interesuarve, ç) kryerjen e shitjes se sendeve ne ankand publik me kerkese te interesuarve.
Emërtime të tjera Tregtare: Zyra e Permbarimit Privat ''ASTREA''
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XI.2 - Shërbimi i përmbarimit
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Muhedin Llagami", Kompleksi Square 21, Kulla Nr.4, Kati 11, Ap.3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.06.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Kalimi/Dhurimi Kuotash date 18.02.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 45 223 331,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 13 965 104,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 11 603 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 561 485,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 105 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:66 274 582,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:27 838 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:23 820 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 748 480,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 352 278,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja