Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Klodjana Çeliku
Rezultate gjithsej: 1

Zyra e Permbarimit Privat ''ASTREA'' ( ish "Shërbimi Përmbarimor "ASTREA"")

L61306025U
(Ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutiv si më poshtë: Vendime civile që kanë marrë formë të prerë,që përmbajnë nje detyrim , vendimet e dhena prej tyre per sigurimin e padise, si dhe per )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni