Skip to content

GESI 05 GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61306065C
Administrator: Nezir Beqiri
Objekti i Veprimtarisë: Import mallra të ndryshme dhe lëndë të para. Shërbime në konsulenca teknike Inxhinierie, Topografike. Shitje materiale ndërtimi. Shitje materiale elektrike dhe Hidrosanitare. Zbatim i punimeve dhe ndërtimit. Gërmime dheu me punime eventuale murature e beton arwe-prishje dhe punime në tokë të gërmuar. Kat. 2. Prodhim inerte-gurë. Prodhim elemente betoni e betonarme të zakonshëm - pararendur-gurë dekorative. Ndërtime civile - industriale - turistike- bujqësore deri në 5 kate. Ndërtime civile industriale - turistike - bujqësore mbi 5 kate rikonstruksione etj. Prodhim materiale ndërtimi e tregtimin e tyre import - eksport. Prodhim inerte dhe beton. Punime tornerie, saldime, montim kompletim të linjave inerte, fabrikave beton. Prodhim asfalti. Eksport minerale, mallra të ndryshme dhe lëndë të para. Tregtim të mallrave të ndryshme, minerale dhe lëndë të para. Përpunim i mbetjeve të skorjeve mineraleve teknologjisë së lartë si skorie ferrokromi, bakri etj. Shërbime për montimin pajisjeve teknike të telekonikacionit GMS. Tregtim me shumicë e pakicë dhe import eksport: mallra industriale, ushqimorë, lëndë të para, pije, veshmbathje e konfeksione, hidrosanitare, hidraulike, elektrike, kancelari për zyra e shkolla, orendi shtëpiake, mobileje, pajisje elektrike e elektronike, kinkaleri, elektro-shtëpiake, materiale ndërtimi, produkte bujqësore e blegtorale, fruta perime, produkte të detit, bimë 2 medicinale eterovajore e mjekësore, pyjore, mallra të ndryshme kozmetike, kimike dhe detergjentë të llojeve të ndryshme. Zbatimit të punimeve të ndërtimit në banesa civile dhe industriale, turistike e bujqësore dhe kompletimin e tyre me instalimet e nevojshme hidraulike, hidrosanitare e elektrike; punimeve të dheut dhe tarracimeve; ndërtimit të rrugëve; asfaltimit; ndërtimit të veprave të artit; të punimeve të ndërtimit të ujësjellësave e kanalizimeve; punime karpentierie druri dhe metalike; kryerjen e punimeve në sipërfaqet e gjelbërta dhe mjediset urbane. Prodhim e tregtim me shumicë e pakicë të të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit, inerte import eksport. Transport mallrash brenda. Bar - kafe Restorant Si dhe çdo aktivitet tjetër që ka lidhje sa me sipër dhe të lejuar nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: GESI 05 GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 04.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia bashkiake nr.7, rruga 29 Nëntori, Godina nr. 149

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare