Skip to content

NEXUS GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-12 14:21:06
JSON

NIPT: L61308059O
Administrator: Genci Andoni
Objekti i Veprimtarisë: Import Eksort te detergjeteve te te gjitha llojeve, mallrave industrial dhe ushqimore, materialeve te ndertimit veglave te punes, materialeve elektrike hidraulike prodhime bujqesore dhe blektorale, pijeve alkolike, pjeseve te kembimit dhe lubrifikante te automjeteve te te gjitha llojeve, makineri bujqesore, makineri industrial te te gjitha llojeve, automjete te te gjitha tonazheve, lendet djegese dhe hidrokarburet e te gjitha llojeve, qelqet, qeramikat, plastikat, lodrat, hidrosanitaret e te gjitha llojeve, veshmbathjet, mallra industrial si carcafe batanije shtreter per konvikte e spitale, roba dhe veshje pune elektroshtepijake, pajisje lavanterie, kompjuterat dhe te gjitha llojet e paisjeve elektonike materialet e pastrimit, te gjitha llojet e lendeve te para per industrine kimike, te gjitha llojet e pesticideve dhe herbicideve ne fushen e bujqesise dhe blegtorise, materialeve te kancelarise dhe artikujve kozmetike. Tregtim me shumice dhe pakice te detergjeteve te te gjitha llojeve, mallrave industrial dhe ushqimore, materialeve te ndertimit veglave te punes, materialeve elektrike hidraulike prodhime bujqesore dhe blektorale, pijeve alkolike, pjeseve te kembimit dhe lubrifikante te automjeteve te te gjitha llojeve, makineri bujqesore, makineri industrial te te gjitha llojeve, automjete te te gjitha tonazheve, lendet djegese dhe hidrokarburet e te gjitha llojeve, qelqet, qeramikat, plastikat, lodrat, hidrosanitaret e te gjitha llojeve, veshmbathjet, mallra industrial si carcafe batanije shtreter per konvikte e spitale, roba dhe veshje pune elektroshtepijake, pajisje lavanterie, kompjuterat dhe te gjitha llojet e paisjeve elektonikematerialet e pastrimit, te gjitha llojet e lendeve te para per industrine kimike, te gjitha llojet e pesticideve dhe herbicideve ne fushen e bujqesise dhe blegtorise, materialeve te kancelarise dhe artikujve kozmetike. Sherbime dhe mirembajtje te ambienteve te brendshme dhe te jashtme, industriale dhe civile, sherbime projektimi dhe mirembajtje per gjelberimin dhe lulishtet, transportin e mbetjeve urbane dhe riciklimin e tyre, pastrime me mjete speciale te ujrave, sherbime Pest control ( DDD ) Dizinfektim, Dizinsektim, Deratizim per cdo lloj ambient public edhe privat, sherbime pastrami dhe dizinfektimi ( DDD ) te ambienteve spitalore me rezikshmeri te larte, me rezikshmeri te mesme, me rezikshmeri te ulet, sherbime te pastrimit dhe lucidimit te veprave te artit, trajtimin e mbetjeve spitalore dhe urbane , sherbime lavanderie per institucionet publike apo private. Administrimin dhe marjen me kocesion te ambienteve publike dhe private, parkimeve, spitaleve, rrugeve, pyjeve dhe lagunave , burrimeve ujore, kendeve te lojrave, lulishteve, karburanteve, salloneve te lojrave te fatit, minierave, hidrocentraleve, teceve, konvikteve te shkollave te mesme dhe te larta, rrjetat kompjuterike, mirmbajtjen e kompjuterave, riparimin dhe mirmbajtjen e te gjitha llojeve te paisjeve elektronike dhe informatike, sherbimet e servisit dhe mirembajtjes te te gjitha llojeve te automjeteve dhe te paisjeve industriale, administrimin e turizmit, hotelerise, bareve dhe resoranteve, Krijimi I pikave dhe ushtrimi I aktivitetit exchange dhe shoqerive te sigurimeve zyra te levizjes, poste e shpejte dergesa postare si dhe zyra te ndryshme imobilare. Ushtrim I veprimtarise se agjentit te transferimit te parave I subjektit financiar jo – banke. Projektim dhe zbatim ndertesash publike, private, industrial dhe civile, urash, rrugesh, hec – esh, tec – esh, impjantesh ujore,impjantesh per grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve te te gjitha llojeve, sisteme te ajrimit dhe te kondicionimit, te rrjeteve elektrike, te rrjeteve hidraulike, punime te ndertimit dhe preventive, kolaudim punimesh, sherbime te lyerjes dhe meremetimit te te gjitha llojeve te ndertesave, ndertimin dhe mirembajtjen e pritave dhe argjinaturave, kanaleve te kullimit dhe te vaditjes, zhbllokimin nga bora te rrugeve dhe mirembajtjen e tyre. Prodhim dhe ambalazhim te ujit te pijshem, detergjenteve te te gjitha llojeve, pijeve alkolike, vajit dhe te gjitha llojeve te produkteve ushqimore si miell, sheqer, oriz. Makarona, kafe turshi, salcat, etj. Te gjitha llojet e transportit publik dhe privat, tregtimin e biletave te transportit ujor, tokesor, ajror dhe hekurudhor Brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete. Transportin e zyrave te mobiljeve, njerezve dhe makinerive.
Emërtime të tjera Tregtare: NEXUS GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Tirane, Citroen Berlingo me targe AA 186 II
2. Tirane, Makina tip Renault Kangoo me targe AA486UM
3.Tirane, Makine tip Mercedes VITO me targe AA 783 DY
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia nr.4, Rruga “Aleksander Moisiu”, Pallati 36/3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.10.2021
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Punuar Nga : L.Kanani