Skip to content

SAFETY ALBANIA (Ish SAFETY CONSTRUCTION ALBANIA (SCA))
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-16 11:07:36
JSON

NIPT: L61311008J
Administrator: Edison Ceka
Objekti i Veprimtarisë: Importi, eksporti, dhe tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve e pajisjeve të ndërtimit, brenda e dhe jashtë vendit, për llogari të vetë shoqërisë apo të tretëve, ku përfshihen vegla punë të të gjitha llojeve, pllaka, hidrosanitare, mishelatore, xham, duralumin, inerte, rëre, kolle, boje, materiale adezive, hekur, tulla, gurë, gurë dekorative, gëlqere, parafabrikate, lLaç, çimento, granile të fraksioneve të ndryshme si dhe çdo material tjetër që nuk është përmendur këtu por që përdoret për qëllime ndërtimi; Prodhimi e përpunimi i materialeve që përdoren në ndërtim. Import, eksport, tregtim me shumicë e pakicë të të gjitha llojeve të veshjeve dhe konfeksioneve, veshje punë, produkte lëkure apo inkeliti, këpucë e veshje të tjera të këmbeve, pajisjeve të sigurimit teknik dhe sinjalistikës, fikse dhe pajisje kundra zjarrit; Importimi dhe eksportimi e tregtimi i materialeve për shërbime publike, makineri pastrimi, filtrimi, ventilimi, gjeneratorë e pjesë të tyre, si dhe pajisjeve të ndryshme në fushën e industrisë e transportit; Ndërtimin e rrugëve, kanalizimeve dhe objekteve civile dhe industriale (veprave publike të ndryshme); Mbjellje të pemëve dhe pastrim i pyjeve Transport kombëtar e ndërkombëtar; Import, eksport, tregtim me shumicë e pakicë i pajisjeve industriale, elektrike, telefonike, elektroshtëpiake, artikujve të mobilierisë etj; Blerje, shitje, dhënie me qira e pasurive të luajtshme e të paluajtshme; Gjithashtu për të 2 realizuar objektin e qëllimet e saj, Shoqëria mund të ndërmarrë dhe zhvillojë çdo lloj aktiviteti tregtar, financiar, qiradhënës apo dorëzanës që i vlerëson të dobishme apo të nevojshme për arritjen e qëllimeve të saj e të lejueshme nga ligji shqiptar. Shoqëria mund të ngrejë dhe mund të vere në punë fabrika, kantiere si dhe stacione testimi dhe gjithashtu të transferojë këto ambiente dhe të ngrejë ambiente të lëvizshme, ajo mundet të tregtojë prodhimet e veta në tregun vendas dhe të huaj, të blejë dhe të marrë me qira ambiente, magazina dhe vende prodhimi nga përsonat e tretë dhe Institucionet Shtetërore dhe t'i zgjeroje këto ambiente në përputhje në objektin e veprimtarisë së shoqërisë. Të hyje në partneritet me shoqëritë e tjera apo individë brenda objektit të shoqërisë apo të behet ortakë e veprojë si përfaqësues ose të autorizoje përfaqësues dhe agjente si dhe të kontraktojë për këto çështje. Të blejë nga furnizues vendas apo të huaj makineri dhe pajisje dhe/ose mjete materiale për të prodhuar këto makinerie pajisje, të cilat nevojiten për realizimin e objektivave ekonomike dhe aktivitetit operacional të shoqërisë. Të përfshihet në aktivitet kërkimore, zhvillimi, trajnimi, planifikim- projektim-zbatim dhe të tjera aktivitetet ngjashme. Të blejë, të shesë, ndërtojë, të japë e marrë me kredi apo të përdore me çdo mënyre të ligjshme të gjitha llojet e pronave të luajtshme e të paluajtshme, të vendose pengje, hipoteka, uzufrukte apo çdo barrë tjetër në prona të veta të luajtshme e të paluajtshme si garanci të detyrimeve të veta apo edhe të tretëve. Të marrë polica sigurimi për të mbuluar asetet dhe operacione të veta. Të nxjerre, publikoje, shpërndajë revista, broshura, libra, çdo dhe botime digjitale në lidhje me sektorin e vete dhe nëpërmjet shërbimeve të palëve të treta për këto botime. Të marrë të gjitha llojet e kredive afat shkurtër, afat mesëm apo afat gjatë nga ente vendase apo të huaja me apo pa titull financiare. Import-eksport, tregtim, transshipin, ndërmjetësim dhe ekspozimin e të gjithë materialeve ushtarake, armatimeve dhe municioneve të gjitha formave dhe të gjitha llojeve të lejuara nga dispozitat e LegjisLaçionit aktual Shqiptar. Shoqëria munde të merret me import, eksport, tregtime me shumicë dhe pakicë brenda vendit materiale dhe produkte, ushqimorë, industriale, kimikate si dhe produktet të tjera. Projektime, studime fizibilitetit dhe ndërtime tunelesh, pusesh, minierash, objektesh industriale dhe jo-industriale. Kërkimi, zbulimi, shfrytëzimi dhe përpunimi i mineraleve të dobishme dhe tregtimi i tyre brenda dhe jashtë vendit. Import eksport, tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme industriale, 3 materialet e ndërtimit, produkteve bujqësore, blegtorale, ushqimorë etj. Import dhe tregtim me shumicë, pakicë të automjeteve dhe mjeteve minierash, ndërtimore të llojeve dhe tonazheve të ndryshme dhe pjesëve të këmbimit për to.
Emërtime të tjera Tregtare: SAFETY CONSTRUCTION ALBANIA (SCA)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Rruga " Gjergj Legisi", (Blloku Gintash), Godina 13, Njësia nr.3.

Faqja Web:
www.safetyalbania.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.12.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash date 29.03.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 571 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 003 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 638 337,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 425 784,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 434 226,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:29 805 493,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:16 656 468,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:17 747 343,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:15 523 958,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 630 628,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala