Skip to content

Maxteco
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61311022V
Administrator: Emil Andoni
Objekti i Veprimtarisë: Tregti / Prodhim/ Import-Eksport. Import-eksport, prodhimin, magazinimin, ruajtjen, transportin, dhënie me qira, shërbim mirëmbajtjeje dhe servis si dhe tregtimin me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm, lëndëve të para dhe derivateve të tyre, të lejuara nga legjisLaçioni në fuqi të materialeve e pajisjeve të ndërtimit, elektrike, energjetike, minerare, të gjitha llojet e lëndëve kimike, kozmetike dhe për higjienën, elektronike, informatike, ekologjike, minerale, ushqimorë, bujqësore, prodhime deti, makineri bujqësore, blegtorale dhe industriale, automjete, makineri të rënda dhe pjesë këmbimi, plehra kimike dhe organike, metale, acide dhe alkaline, pesticide dhe herbicide të ndryshme, produkte bujqësore dhe blegtorale, ushqim social, materiale ndërtimi dhe lëndët e tyre të para, kinkaleri dhe artikuj për shtëpinë, kimikate, materiale e lëndë ndërtimi, pllaka, pajisje hidrosanitare dhe termosanitare, pajisje dhe impiante ventilimi, ajrimi dhe aspirimi, mobilieri, pajisje elektronike, elektroteknike dhe elektroshtëpiake, duhanit e cigareve, detergjentëve, konfeksione dhe tekstile, parfumeri, artikuj kancelarie, pijeve të ndryshme alkoolike ose jo alkoolike, lëndë drusore, fruta-perime, telefona celular dhe aparate telefonik, tableta dhe aksesor të ndryshëm të kësaj kategorie, tregti letre të formateve të ndryshme dhe llojeve të ndryshëm, shitje artikuj informatike si kompjuterë, laptop, kamera sigurie dhe aksesorë përkatës të kësaj kategorie, paketa 2 programesh për fusha të ndryshme, animacion i kompjuterizuar dhe shërbime të tjera software, përpunimin e të dhënave, grupe vazhdueshmërie periferike, etj, Shtrim dhe montim dhe instalim linjash telefonike, interneti, platformash digjitale, sistemesh sigurie dhe kamera vëzhgimi. Tregtim me pakicë i karburanteve. Farmaceutike; në fushën e import-eksport, rieksportim, shitje me shumicë e pakicë të medikamenteve të të gjitha llojeve për njerëz dhe kafshë, materiale higjeno-sanitare, bimë mjekësore, pajisje dhe linja prodhimi në fushën e shëndetësisë, aparatura e pajisje mjekësore, lëndë të para e produkteve farmaceutike, etj. Shoqëria ka të drejtët blej, shes, furnizoje, ruajë, apo ndryshe të merret me të gjitha llojet dhe varietetet e ilaçeve të patentuar / të pa patentuar të barnave, përzierjeve, tabletave, pilulave, produkteve mjekësore dhe farmaceutike, gjilpërave, shiringave, Injeksioneve, vaksinave, serumeve, imunogjeneve, filakogjeneve, veshjeve kimike dhe kirurgjikale, veglave dhe instrumenteve për sipërmarrjen / themelimin / operimin dhe mirëmbajtjen e qendrave diagnostikuese, të ndërtojë spitale, shtëpi pleqsh dhe qendra të kujdesit shëndetësor dhe të sigurojë, të inkurajojë ose të promovoje objektet për zbulimin, përmirësimin apo zhvillimin e metodave të reja të diagnozës, njohjen, parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe të ndërmarrë ndërtimin e spitaleve dhe / ose ndërtesave të tjera për Qeverinë, ose për ndonjë person tjetër përfshirë këtu autoritetet lokale, korporatat, shoqëritë, trustet, kompanitë, firmat dhe përsonat e tjerë, të krijojë magazina dhe kurse trajnimi inxhinierik moderne për prodhimin, mbledhjen, riparim, ose përndryshe të mbaje pajisje të ndryshme mjekësorë, instrumente kirurgjike, pajisje diagnostikuese, zjarrfikëse, mobilie, duke përfshirë mobilie për spitale. Po ashtu të ndërmarrë mirëmbajtjen qytetarë të përgjithshme të spitaleve, të krijojë qendra dhe institute hulumtuese dhe zhvillimore për personelin mjekësor dhe para- mjekësor për dhënien e trajnimit në fusha të ndryshme techno-Menaxheriale, të ngrejë objekte farmaceutike dhe të prodhimit kimik të tilla si fabrika, rafineri, distileri, me qëllim të prodhimit të produktit të kompanisë, të krijojë magazina, depozita, dhoma magazinimi, depozita të të mirave, dhe objekte të magazinimit të ftohte, për të siguruar vende të sigurta dhe të përshtatshme për ruajtjen e barnave, produkteve kirurgjike dhe produkteve të tjera mjekësorë dhe para-mjekësorë të të gjitha llojeve dhe përshkrimeve si me sipër, të drejtët blejë ose marrë me qira tokë, ndërtesa, makineri, pajisje të impianteve ose ndonjë pjesë të 3 makinerive ose pajisjeve të impianteve apo objekte të tjera, mallra ose materiale të dobishme apo të nevojshme për qëllimet e mësipërme, të krijojë degë dhe zyra, në çdo vend brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, për të vazhduar çdo biznes të ndërmarrë nga shoqëria, të krijoj fond të amortizimit, fond rezerve, fond të sigurimit, fond të përmbytjes apo cilindo fond tjetër të veçantë qofte për amortizimin ose riparimin, zëvendësimin, përmirësimin, zgjerimin ose mirëmbajtjen e ndonjë prej pasurive apo aseteve të shoqërisë, ose për ndonjë qëllim tjetër të favorshëm për interes të saj, të kryejë të gjitha llojet e bizneseve të dizenjuesve, agjenteve, këshilltarëve, projektuesve të sistemit, shërbimeve mjekësorë dhe institucioneve arsimore aleate, objekteve rekreative, vendeve publike, duke përfshirë kopshte, vende të strehimit, të gjithë së bashku me shërbimet e lidhura me to. Ndërtim Dhe Punime Civile. Projektim / Zbatim / Menaxhim /Konsulence/ Investime/ Trajnime. Energjetike. Agjent. Informatike Elektronike, teknologji. Minerale. Transport. Etj të Përgjithshme sipas statutit të depozituar.
Emërtime të tjera Tregtare: Maxteco
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 06.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Bulevardi “Gjergj Fishta”, përballë Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Tiranë, Pallatet “Gora”, nr.10

Faqja Web:
www.maxteco.com

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare