Skip to content

CBS (CREATIVE BUSINESS SOLUTIONS)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61312066R
Administrator: Enio Jaço
Objekti i Veprimtarisë: Të kryejë këshillime, trajnime si dhe asistencë teknike në dobi të organizatave, bizneseve ose individëve që kërkojnë asistencë të specializuar apo synojnë rritjen dhe përmirësimin e performancës së veprimtarisë së tyre; të këshillojë dhe të asistoje financimin me kredi të klientëve. Të këshillojë ose asistoj financimet e individëve dhe kooperimeve në bujqësi; të këshilloj ose asistoj rritjen e performancës teknike të individëve, organizatave ose bizneseve duke përfshirë dhe bankat dhe institucionet financiare; asistencë teknike dhe Operacionale mbi monitorimin dhe vlerësimin e programeve zhvilluese, zbatimin e projekteve me qëllim zhvillimin e Turizmit, Mbrojtjen e Mjedisit, projekte zhvillimi dhe kërkimore në fushën e bujqësisë, Incentivimin e ekonomisë, dhe punësimimin e të rinjve; të hartoje aplikime për përthithjen e financimeve alternative kryesisht ato që lidhen me grante të Bashkimit Evropian; Aplikime kryesisht konsistojnë në përgatitjen e planeve të biznesit veçanërisht për SME dhe agrobizneset; të asistoje sipërmarrjes në bujqësi dhe jo vetëm në konsulencën e duhur për implementimin dhe Çertifikimin e produkteve dhe biznesit me sistemet e sigurisë ushqimorë kryesisht HACCP, ISO, GlobalGap, Organik etc. Studime strategjike për aktivitete të ndryshme në bujqësi por jo vetëm, studime fizibilitetit për zhvillimin ekonomik në zonat urbane dhe ato rurale pjesë këto të projekteve 2 zhvilluese; Referimi për kredi i klientëve pranë bankave të nivelit të dyte dhe institucioneve të tjera financiare; Shërbime të ndryshme të ofruara në sistemin LORES; të zhvillojë kapacitetet dhe të akomodoje produkte dhe shërbime në të për klientët; të kryejë shërbimet konsulentë për palët e treta (bankat, institucionet e mëdha, OJQ-te dhe bizneset, etj). Të zhvillojë dhe implementojë projekte të ndryshme me institucione të tjera financiare, OJQ apo dhe donatore. Të ofrojë shërbime kontabiliteti dhe raportimi për bizneset e kategorive dhe volumeve të ndryshme; mbajtjen e llogarive; pasqyrat financiare; këshillim për taksat, kodin e punës; çeljen e bizneseve të reja; të ofrojë konsulence Fiskale, Financiare, ligjore dhe Bankare, asistencë në lidhje me përmbushjen e të gjithë proçedurave në përputhje me kuadrin ligjor; të ofrojë konsulencë të përgjithshme për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, bashkitë dhe njësite vendore. Të zhvillojë dhe ndërtojë strategji marketingu, identitet branding, produkte marketingu, promocioni, fushata dhe evente; të ofrojë shërbime marketingu; trajnime përmes ekspertizës së komunikimit mbi marketingun; fushata të dedikuara në media dhe rrjetet sociale. Të ofrojë zhvillimin dhe përmbajtjen me informacion të portaleve apo faqeve të internetit të ofrojë hapësira të dedikuara reklamimi në portale informativ për fusha të lidhura me bujqësinë, financimin, mjedisin, produktet bujqësore apo energjinë e rinovueshme; Agroweb të shërbeje si një medium reklamimi për promovimin e produkteve apo shërbimeve të ofruara nga bizneset. Harton dhe zbaton Programe dhe Projekte në fuqizimin dhe rritjen e kapaciteteve, Planifikim projekti dhe Buxhetimi, hartimin dhe zbatimin e proçeseve të vlerësimit, projekte bashkëpunuese me shtetet fqinje; Zbaton programe dhe Projekte të donatoreve dhe agjencive ndërkombëtare në fushën e Energjisë së Rinovueshme dhe efiçencës së energjisë së pastër, dhe programe në ekonominë e gjelbër, duke mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të territorit dhe kohezionit social.
Emërtime të tjera Tregtare: CBS (CREATIVE BUSINESS SOLUTIONS)
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 08.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga "Mustafa Matohiti", No. 4, Kati IV, Njësia Bashkiake Nr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare