Skip to content

CLEAN HOUSE COMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61312527E
Administrator: Petros Kontovrakis
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime të pastrimit të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, mirëmbajtjes dhe administrimit të ndërtesave publike e private, tregtare dhe jotregtare. Import - eksport dhe tregtim i të gjitha llojeve të detergjentëve, lëndëve të pastrimit, kimike e jo kimike, të gjitha tipave dhe formave, produkteve për pastrim. Import-eksport, tregtim të makinerive e mekanizmave të pastrimit. Përpunimi i lëndëve gjysmë të gatshme, të gatshme për prodhimin e lëndëve të pastrimit, produkteve të pastrimit, shërbimeve të pastrimit për hoteleri, turizëm. Import- eksport, tregti me shumicë e pakicë e mallrave të ndryshme ushqimorë, industriale, bujqësore, pije të ndryshme, artikuj higjeno-sanitarë, artikuj shtëpiakë e produkte të konsumit të gjërë, artikuj kozmetikë, mobilieri e pajisje zyrash, pajisje e makineri, pajisje elektrike e elektronike, elektroshtëpiake, hidrosanitare, pjesë këmbimi, etj. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar mallrash të ndryshme për vete dhe për të tretë. Shoqëria sipas nevojave të aktivitetit ka të drejtën e ushtrimit të çdo aktiviteti të ligjshëm, të lejueshëm për formën e shoqërisë, e cila nuk ndalohet me ligj (sipas nenit 7 të Ligjit nr. 9901, dt. 14. 04-08).
Emërtime të tjera Tregtare: CLEAN HOUSE COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 08.01.2016
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës Lagjja 13, Rruga Pavarësia, Plazh, Zona Kadastrale 8518, Godinë Nr. Pasurie 38/116, Kati I-rë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare