Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Petros Kontovrakis
Rezultate gjithsej: 1

CLEAN HOUSE COMPANY

L61312527E
(Shërbime të pastrimit të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, mirëmbajtjes dhe administrimit të ndërtesave publike e private, tregtare dhe jotregtare. Import - eksport dhe tregtim i të gjitha llojev)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni