Skip to content

3A & B
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61314010N
Administrator: Lindita Disha
Objekti i Veprimtarisë: Të zhvillojë aktivitet në fushën e ndërtimit, montimit e rikonstruksione si; ndërtime civile dhe industriale, punime dheu, sistemime, tarracime tërrenesh, ndërtim rrugësh të çdo lloj kategorie veshje me asfaltobeton të rrugëve dhe sistemim dhe asfaltim sheshe, ndërtimi ujësjellsash dhe kanalizime, punime hidraulike, elektrike, punime hekuri, suvatime dhe çdo punim tjetër që ka të bej me ndërtime e montime. Import-Eksport mallrash dhe tregtimi i tyre me shumicë dhe pakicë. Prodhim dhe tregtim i materialeve të ndërtimit, mallrave ushqimorë dhe industrial. Transport mallrash për vete dhe për të tretë. ) Shoqëria mund të punësojë ose krijojë përfaqësi ose agjenci të ndërvarura prej saj me ose pa llogari(bankare) me vete. Shoqëria në mënyre të pa parashikuar dhe të rastesishme për të realizuar interesat e saj mund të kryejë çdo lloj operacioni industrial, tregtar, financiar, në pasuri të tundshme ose të pa tundshme, duke përfshirë edhe kërkesën për kredi e financime duke dhënë garancitë e nevojshme në emër të shoqërisë. Shoqëria merr përsipër vetëm me qëllim të një investimi të qëndrueshëm pjesëmarrje të drejtpërdrejt ose jo në shoqëri të tjera. Shoqëria do të zhvillojë aktivitete publiciteti, reklamash, marketing në të gjitha format dhe për të gjithë sektorët në të çilet do të veprojë dhe do të prodhojë. Shoqëria do të kryejë shërbime të ndryshme sponsorizimi. Shoqëria do të kryejë shërbime 2 asistencë passhitje për produktet e shitura nga shoqëria dhe për të tretë. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu çdo lloj aktiviteti shtese që rezulton i nevojshëm dhe i dobishëm për përmbushjen e qëllimit kryesor ku mund të përfshihen tregtimi i prodhimeve të tjera dhe kryerja e shërbimeve të tjera. Me qëllim që të realizojë objektin e vete me vendim të organit të vete vendimmarrës shoqëria mund të zotërojë drejtpërdrejt ose jo aksione ose pjesëmarrje në shoqëri të tjerashqiptare ose jashtë Shqipërie. Shoqëria me vendim të organit të saj vendimmarrës me qëllim që të arrije objektin e vete mund të marrë pjesë në çdo lloj marrëveshje tregtare, në joint-venture(bashkëpunim) me shoqëri të tjera si dhe të kryejë çdo lloj veprimi tjetër të nevojshëm. Shoqëria mund të firmose marrëveshje vendodhje, shitje-blerje, marrëveshje për hipoteka, për pasuri të paluajtshme, marrëveshje për hua ose financime, marrëveshje për të ofruar shërbime si dhe çdo lloj marrëveshje tjetër që konsiderohet i nevojshëm për vazhdimësinë e realizimit të objektit të vete.
Emërtime të tjera Tregtare: 3A & B
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 11.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr 11, Rruga Pandi Dardha, Pallati 56, shk.1, Ap. 9, e rregjistruar ne ZRPP me nr pasurie 8/121 + 1-9

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare