Skip to content

"IL - AD" Company
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-14 10:31:25
JSON

NIPT: L61321052A
Administrator: Kujtim Vishkurti
Objekti i Veprimtarisë: Shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te pasagjereve. Shitje me shumice dhe pakice e mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio, makineri pajisje industriale. Shitje me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit, bateri te te gjitha llojeve, goma te automjeteve te te gjitha llojeve si te mjeteve bujqesore etj. Tregtim me pakice dhe shumice vajra te ndryshem per makineri te renda ose jo per te gjitha llojet e automjeteve. Blerje dhe shitje me shumice te lendeve djegese gaz, nafte, benzin, solar, bitum. Sherbime te ndryshme me bot Shitje e mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore per perdorim shtepiak si : detergjente te ndryshem etj dhe tregtim i te gjitha llojeve e materialeve. Shpime me sonde. Shitje makineri e paisje transporti , pjese kembimi per makineri te renda dhe paisje te ndryshme. Bar kafe. Tregtim tuba rekordi te te gjitha dimensioneve. Elektropompa te llojeve te ndryshme, pjese kembimi te tyre si dhe mirembajtja e tyre etj. Materiale ndertimi, vegla pune dhe material te ndryshme. Tregtim me shumice dhe pakice te 2 artikujve kancelarie te te gjitha llojeve. Libra te ndryshem. Paisje kompjuterike si dhe pjese kembimi te te gjitha llojeve. Mallra dhe paisje elektrike si dhe aksesoret e tyre. Elektro - shtepiake profesionale ose jo te te gjitha llojeve, tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj. Mobilje te gjitha llojeve si dhe aksesore te tyre. Shitje dhe blerje me shumice dhe pakice medikamente te te gjitha llojeve, mareriale mjekimi te te gjitha llojeve , disifiktime te ndryshme , materiale te buta. Tregtim me pakice dhe shumice produkte kozmetike si dhe te gjithe aksesore te kozmetikes. Materiale dhe veshje te ndryshme sportive. Tregtim me shumice dhe pakice veshmbathje te te gjitha llojeve, kepuce, pallto, xhup etj. Aksesore per mobilim shtepie. Tregtim me shumice dhe pakice per mallra ushqimore te te gjitha llojeve, pije te ndryshme etj. Bime te ndryshme bujqesore, peme decorative ose jo te te gjitha llojeve, lule etj.Material e pajisje higjeno sanitare. Materiale, aksesore, pajisje, aparatura kondicionimi, aspirimi dhe sherbimet e mirembajtjet perkatese dhe materiale te tjera te ngjashme.Materiale , aksesore, pajisje, aparatura dhe punime elektrike, mekanike, hidraulike e ndertimi.Materiale , aksesore , pajisje, aparatura elektro-penumatike, sherbimet e mirembajtjet perkatese.Materiale , aksesore, pajisje aparatura saldimi, punime saldimi te ndryshme.Vegla pune, pajisje e aparatura pune te ndryshme.Materiale , aksesore,pajisje, aparatura per oficine mekanike, per servise automjetesh, per gomisteri, sherbimet e punimet perkatese si edhe te ngjashme. Materiale , orendi e pajisje Zyre, sherbimet e punimet perkatese dhe te tjera te ngjashme.Shtypshkrime , fotokopjime dhe materiale te tjera te ngjashme.Materiale , aksesore, pajisje aparatura elektronike e kompjuterike dhe sherbimet e mirembajtjet perkatese dhe materiale te tjera te ngjashme.Materiale , aksesore, pajisje, aparatura per sistemet e kamerave dhe sherbimet e mirembajtjet perkatese dhe materiale te tjera te ngjashme.Materiale lubrifikante si vajra graso, antifrize etj.. dhe punime e materiale te tjera te ngjashme.Materiale higjeno – sanitare , pajisje, materiale te ngjashme , sherbime e mirembajtjet perkatese si dhe te ngjashme.Materiale te buta, sherbime e materiale te ngjashme.Materiale dezefektim, deratizim etj.. aksesore , sherbime, dhe materiale te ngjashme.Materiale mobilerie, pajisje, aparatura , sherbime mirembajtje perkatese dhe materiale te tjera ngjashme.Import - eksport te gjitha llojeve te mjeteve te renda ose jo, bujqesore si dhe te ngjashme te transportit rrugore dhe bujqesore, materiale te pjeseve te kembimit te llojeve te ndryshme te mjeteve te renda ose jo 3 bujqesore te te gjitha llojeve, aksesore te ngjashem, sherbime dhe furnizime vendosje per pjese kembimi te te gjitha llojeve te mjeteve te transportit rrugore, bujqesore si dhe te gjitha materialeve te ngjashme te mjeteve te transportit.
Emërtime të tjera Tregtare: "IL - AD" Company
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 31.12.2018, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi i shoqerise u ndryshua nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 28.01.2019, me vendim te ortakut te vetem, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi u kthye ne “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar Rruga "Luzi", Pallati 29, Shk. 1, Kati I-re

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.07.2021
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 260 881,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 920 816,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 47 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -75 134,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:14 773 623,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:13 442 248,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 746 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:20 204 742,00
Punuar Nga : A.Lala