Skip to content

Unica Tech
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61329001U
Administrator: Emil Andoni
Objekti i Veprimtarisë: Tregti / Prodhim/ Import-Eksport. Import-eksport, prodhimin, magazinimin, ruajtjen, transportin, dhënie me qira, shërbim mirëmbajtjeje dhe servis si dhe tregtimin me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm, lëndëve të para dhe derivateve të tyre, të lejuara nga legjisLaçioni në fuqi të materialeve e pajisjeve të ndërtimit, elektrike, energjetike, minerare, të gjitha llojet e lëndëve kimike, kozmetike dhe për higjienën, elektronike, informatike, ekologjike, minerale, ushqimorë, bujqësore, prodhime deti, makineri bujqësore, blegtorale dhe industriale, automjete, makineri të rënda dhe pjesë këmbimi, plehra kimike dhe organike, metale, acide dhe alkaline, pesticide dhe herbicide të ndryshme, produkte bujqësore dhe blegtorale, ushqim social, materiale ndërtimi dhe lëndët e tyre të para, kinkaleri dhe artikuj për shtëpinë, kimikate, materiale e lëndë ndërtimi, pllaka, pajisje hidrosanitare dhe termosanitare, pajisje dhe impiante ventilimi, ajrimi dhe aspirimi, mobilieri, pajisje elektronike, elektroteknike dhe elektroshtëpiake, duhanit e cigareve, detergjentëve, konfeksione dhe tekstile, parfumeri, artikuj kancelarie, pijeve të ndryshme alkoolike ose jo alkoolike, lëndë drusore, fruta-perime, telefona celular dhe aparate 2 telefonik, tableta dhe aksesor të ndryshëm të kësaj kategorie, tregti letre të formateve të ndryshme dhe llojeve të ndryshëm, shitje artikuj informatike si kompjuterë, laptop, kamera sigurie dhe aksesorë përkatës të kësaj kategorie, paketa programesh për fusha të ndryshme, animacion i kompjuterizuar dhe shërbime të tjera software, përpunimin e të dhënave, grupe vazhdueshmërie periferike, etj, Shtrim dhe montim dhe instalim linjash telefonike, interneti, platformash digjitale, sistemesh sigurie dhe kamera vëzhgimi. Tregtim me pakicë i karburanteve. Ndërtim Dhe Punime Civile. Aktivitet në fushën e ndërtimeve, restaurimeve, montimeve, zbatimeve për ndërtime civile e industriale, bujqësore, turistike, socil kulturore të të gjitha llojeve. Projektim dhe zbatim të punimeve të ndërtimit dhe montim në godina banimi, civile, industriale, bujqësore, turistike, shoqërore, shtetërore, vepra ujore, ujësjellës, kanalizime të ndryshme, rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaji, metro, pista, portuale dhe aeroportuale, sinjalistike rrugore, barrier dhe mbrojtje rrugore, punime nëntokësore ura e vepra arti, punime komunale dhe mjedisi, diga, galeri, tunele, punime të kullimit të ujitjes së tokave dhe mbrojtjes së sestemeve hidraulike, shtrim dhe instalim të linjave të kabllove telefonike dhe elektrike të llojeve të ndryshme si dhe punime të të gjitha llojeve në fushën e ndërtim montimit. Veprimtari lidhur me asistencën teknike, mirëmbajtjen dhe riparimin e të gjitha produkteve të përmendura me sipër, duke përfshirë asistencën, mirëmbajtjen dhe riparimin e të gjithë llojeve të pasurive të paluajtshme. Punime restaurimi, vepra betonarme, diga, galeri, tunele, ndërtime ujësjellësi, kanalizime dhe impiante të vaditjes etj. Punime të kullimit të ujitjes së tokave dhe mbrojtjes së sistemeve hidraulike. Punime dheu, murature, betoni, punime shembjesh, punime/gërmime dhe zhvendosje dheu, sistemim terrenesh, rikonstruksione të godinave me karakter ekonomik dhe civil, ndërtim/rregullim fasadash, ndërtim urash dhe konstruksionesh metalike,, shtrim asfalti, gërmime si dhe çdo lloj punimi tjetër me karakter ekonomik dhe civil. Projektim dhe ndërtim të strukturave metalike komplekse të tilla si: porte, stadium, qendra tregtare, parqe logjistike, parqe industriale, fabrika, kapanone, hangare, etj. Ndërtime rrugë, kat. I, II, III, IV, V, veshje me asfalt beton të rrugëve, ndërtime dige, galeri, tunele, damba etj. Ndërtime ujësjellsa dhe kanalizime. Prodhim i materialeve të ndërtimit, inertesh, import eksport. Ndërtimin e çdo lloj godinë një ose shumëkatëshe, sikurse janë pallatet e 3 banimit, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, qendra biznesi, hotele, bar-restorante. Zbatues i punimeve, projektues dhe dhe kolaudues në fushën e ndërtimit. Veprimtari në fushën e tregtisë të metalit dhe mallrave metalike. Realizimi i punimeve për pastrimin e ujit. Projektim / Zbatim / Menaxhim /Konsulence/ Investime/ Trajnime. Energjetike. Informatike Elektronike, teknologji. Transport. Etj, të Përgjithshme sipas statutit të depozituar.
Emërtime të tjera Tregtare: Unica Tech
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 06.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Bulevardi “Gjergj Fishta”, përballë gjykatës se Rrethit Gjyqesor Tiranë, Pallatet “Gora”, nr.10

Faqja Web:
www.unicatech.com

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare