Skip to content

TERRA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61405004T
Administrator: Murat Gjeladini
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dhe shitje programesh dhe shërbimesh informatike. Konsulence dhe trajnime. Agjenci punësimi, rekrutim, trajnim, i burimeve njerëzore. Organizim i praktikave të punës, punësim stafi për palët e treta. Investime në fushën tregtare, kulturore, sportive, të veprave të kultit, të objekteve sociale, hoteleve, fshatrave turistike, etj. Agjenci publicitare në fushën e reklamave Radio-televizive, punimeve grafike, studio pikture etj. Shërbime të ndryshme, në favor të të tretëve, si konsulenca, shërbime në fushën administrative, kontrollit sasior dhe cilësor të mallrave (spontime). Spedicion të mallrave të import - exportit, tranzite në territorin e Republikës së Shqipërisë. Import-export, tregtimi i mallrave të ndryshëm, lëndë të para, materiale elektrike, makineri e pjesë këmbimi të të gjitha llojeve, pajisje elektrike, pajisje kompjuterike. Shoqëria përveç sa me sipër, mund të shesë, të blejë dhe të mare pjesë në formën e aksioneve ose jo edhe në të tjera shoqëri vendase ose të huaja, të cilat kanë objekt të njëjtë veprimtarie ose të ngjashme me të. Administrim në fushën e hotelerisë, të restoranteve dhe bareve, përfshirë këtu edhe hapjen e tyre në 2 të gjithë territorin e Shqipërisë. Dhënie me qira të tretëve, makineri, pajisje, mjete transporti etj. Konsulencë në fushën juridike, tregtare dhe financiare. Konsulenca të ndryshme biznesi, studime të ndryshme, trajnime të ndryshme, dhe shërbime të tjera. Organizim të praktikave profesionale dhe mësimore. Tregtimin e të gjithë artikujve të mësipërme me shumicë e pakicë, për llogari të vetë shoqërisë si dhe për llogari të të tretëve. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili nuk ndalohet nga legjisLaçioni në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: TERRA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 26.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
VAQARR Rruga Kryesore, Objekti me Nr. Pasurie 11/33-N1, Volumi 12, Faqe 178, Zona kadastrale 3712, Kati i 1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare