Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Blerim Gjeladini
Rezultate gjithsej: 3

EURO FOOD ( ish "PASTA-DELICIA")

L02616801I
(Import-eksport i te gjitha llojeve te mallrave industriale e ushqimore, i makinerive qe sherbejne ne fushen e prodhimit te brumrave. Prodhim i makaronave dhe i brumrave si dhe tregetimi i tyre me shumice dhe pa)

Tirane -3295419 ALL

TERRA

L61405004T
(Prodhim dhe shitje programesh dhe shërbimesh informatike. Konsulence dhe trajnime. Agjenci punësimi, rekrutim, trajnim, i burimeve njerëzore. Organizim i praktikave të punës, punësim stafi për palët e t)

Tiranë ALL

ILLYRICUM HOLDING

L62212018U
(Import-Eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të produkteve të ndryshme industriale, ushqimorë, pije alkoolike, elektronike. Shërbime të ndryshme, në favor të të tretëve, si konsulenca, shërbime në )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni