Skip to content

START PLUS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-18 09:26:00
JSON

NIPT: L61418001O
Administrator: Gjergji Misha
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari tregtare, shit-blerje pasurish te paluajtshme, aksionesh, export-import, tregtia me shumice dhe pakice e mallrave. Ndertim dhe investime ne fushen e ndertimit. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur. Shoqeria mund : te kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurile e luajtshme dhe te paluajtshme (duke perfshire dhe adminislrimin e tyre), si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar. industrial, dhenie-marrje me qera si dhe cdo veprim jeter te lidhur me pasurite ne fjale, te vendose pengje dhe barre hipotekore cdhe ne favor te te treteve. si dhe kryeje dhe te marre persiper investime dhe pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive te tjera; te ofroje sherbime konsulence; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e Shoqerise; Shoqeria do te kryeje cdo veprimtari tjeter te lejuar me ligj, qe kane lidhje direkt apo indirekte me objektin e shoqerise si edhe me objekte te ngjashme apo te lidhura me te. Te gjitha veprimtarite e pershkruara me siper mund te zhvillohen brenda territorit te Shqiperise si dhe jashte saj.
Emërtime të tjera Tregtare: START PLUS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/02/2016
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 44 400 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, nr.32/1, kati 3, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.04.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 943 583,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 105 154,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 166 852,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 254 882,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 829 910,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 145 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 202 611,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:12 477 847,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:12 805 544,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 941 008,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:13 904 556,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:14 535 726,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:15 211 147,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:15 584 647,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli