Skip to content

GEMA CONSULTING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 09:53:28
JSON

NIPT: L61418034N
Administrator: Fatbardha Bregu (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm; Aktivitete konsulenca zhvillinii dhe menaxhimi biznesi. Kryerja e konsulencave të ndryshme të tjera. Si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë dhe që nuk bie ndesh me legjisLaçionin Shqiptare në fuqi. Shoqëria mundet gjithashtu të zhvillojë të gjitha veprimtaritë plotësuese, promocionali dhe të marketingut që lidhet me sa me sipër, përfshirë këtu aktivitetet editorial. Gjithashtu, shoqëria, duke mos e pasur veprim kryesor, por vetëm për të realizuar objektin e saj dhe jo ndaj publikut, mundet: të kryejë operacione tregtare, industriale, mobiluare dhe imobiliare, që konsiderohen nga organi administrative të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë; Ka të drejtë të bëjë operacione financiare, të lidhë kontrata leasing dhe qiradhënie financiare të natyrës së pasivit; Mund të japë, siguri, fidejusione dhe garanci reale dhe në favor të të tretëve.
Emërtime të tjera Tregtare: GEMA CONSULTING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/02/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 18.01.2017, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Fillimi i Procedures se Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkaike Nr.7, Rruga e Dafinave, ndërtesa Nr.169, Kodi Postar 1023

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Likujdim i Shoqerise , date 18.01.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Likujdim i Shoqerise , date 25.09.2017
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja