Skip to content

STAI PREFABBRICATI ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61502505A
Administrator: Ardian Muka
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e ndërtimit, ndërtime civile dhe industriale. Prodhim komponentë prej betoni, parafabrikate. Import-eksport i tyre. Studime bëshmërie. Studime të ndikimit në mjedis. Kërkime. Konsulencë. Planifikim. Drejtim punimesh, supervision. Tregtimi me shumicë dhe me pakicë i të gjitha produkteve për ndërtimin, pra të ndërlidhura me aktivitetin vetjak dhe në veçanti materialeve për ndërtimin e parafabrikateve. Tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport të artikujve të ndryshëm industrialë, etj. Për të vetmin qëllim të arritjes së objektit të lartpërmendur, shoqëria mund të blejë interesa, aksione, pjesëmarrje të kapitalit, në shoqëri të tjera, konsorciume ose kompani të cilat kanë objekte të ngjashëm apo analogë me të vetin dhe të kryejë të gjitha veprimet komerciale, industriale, financiare. Në veçanti, shoqëria, mund të marrë në pronësi, uzufrukt ose qira, kompani ose degë kompanish që operojnë në fushën e një ose më shumë prej veprimtarive të mësipërme. Gjithmonë, për të vetmin qëllim të arritjes së objektit të lartpërmendur, shoqëria mundet gjithashtu të japë garanci, garanci mbi kreditë dhe depozitat, të lerë peng të mira dhe vlera të tundshme, të vendosë garanci hipotekare 2 mbi të mirat e patundshme dhe të tundshme të regjistruara dhe të vendosë në përgjithësi çdo garanci të mundshme reale dhe përsonale. Të njëjtat garanci mund të vihen dhe në interes të subjekteve të lidhura me të nga raporte ekonomike ose pjesëmarrje, me përjashtim të të tjerëve.
Emërtime të tjera Tregtare: STAI PREFABBRICATI ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 08.02.2016
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës Lagjja 4, Rruga Egnatia, Pallati Rajfi, Kati i dytë, Zona Kadastrale 8514, Nr.Pasurie 4/33

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare