Skip to content

ARTIC GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61518501B
Administrator: Tomi Ismailati
Objekti i Veprimtarisë: Tregtia, me shumicë dhe pakicë, importi –eksporti, prodhimi, përpunimi, ruajtja, logjistika, shpërndarja, lëvizja dhe depozitimi, për vete dhe për llogari të të tretëve, i të gjitha llojeve të produkteve të ngrënshme, krustaceve, molusqeve dhe frutave të detit, si dhe produkteve të tjera ushqimorë, që janë të freskëta, të ngrira, të stazhonuara, në vakum, të pjekura, të pagatuara ose të përgatitura. -Hapja dhe administrimi i minimarketeve, supermarketeve, bare, restorante, shërbim self-servise, piceri, birrari, pabe, hotele, objekte banje ose plazhe, jo vetëm për manaxhinm ose përdorim për aktivitetin po dhe për dhënie franchising ose lloje të tjera dhënie në përdorim. ; -tregtia, import-eksporti, rritja, përpunimi i të gjitha llojeve të peshkut, krustaceve dhe molusqeve tne pergjitjesi, perllogari të veta ose për llogari të të tretëve; -Ushtrimi i aktivitetit të agjencisë së përfaqësimit, me dhe pa depozite, të konsulencës dhe të shërbimeve për shoqëritë ose individët operuese në sektorët e përmendura sa me sipër; -Hapja dhe ushtrimi i aktiviteteve industriale dhe tregtare që operojnë në sektorin ushqimor në përgjithësi; - shërbime transporti për llogari vetjake ose për llogari të të 2 tretëve; -Blerja, dhënia me qira, marrja në zotërim përmes kontratave leasingut financiar si dhe shitja e makinerive dhe pajisjeve për llogari të njësive të menaxhuara ose për shoqëritë për të cilat kryhen këto shërbime; Ajo mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, mobiluare, imobiliare të konsideruara si të nevojshme ose të dobishme për arritjen e objektit të shoqërisë, duke saktësuar së aktiviteti financiar mund të kryhet vetëm me qëllim realizimin e objektit të shoqërisë. Ajo gjithashtu mund të blejë kuota në ndërmarrje apo shoqëri. Për përmbushjen sa më të mirë të objektit të shoqërisë, në rend të dyte dhe jo si qëllim ekskluziv apo predominues, Shoqëria mundet të japë dhe të marrë fidejusione, garanci, dhe kapar.
Emërtime të tjera Tregtare: ARTIC GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 16.03.2016
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 760 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Xhafzotaj Autostrada Durrës - Tiranë, pranë mbikalimit të Fllakes, Zona Kadastrale 2574, objekt me numër pasurie 159/79

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare