Skip to content

Erlind Asllani
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-23 14:26:07
JSON

NIPT: L61612033E
Administrator: Erlind Asllani
Objekti i Veprimtarisë: Organizim eventesh, tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash per perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport te pijeve alkolike, mallrave ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime portare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh karroatrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne zonant portuale dhe te mejteve detare. Dekor, ndricim dhe sinjalizim urban. Prodhim bujqesor, blegtoral dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekorative, peme te ndryshme pyjore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Tregti dhe riparim dhe mirembajtje paisjesh elektronike. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Tregti ene guzhine. Organizim i udhetimeve per qellim biznesi, turne dhe pushime. Servis per automjete te llojeve te tonazheve te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, kulinari, etj. Tregti te materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike si; balte qeramike, allçi, glazure etj. Mbushje, kolaudim, tregtim i fikseve te zjarrit. Punime germime ne toke, ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash termike dhe etalbond. Ndertime parafabrikat, beton arme, struktura metalike, struktura druri. Impjante teknologjike, termike dhe te kondicionimit. Disenjim grafik dhe printime materiale publiciteti. Shtepi filmike. Shitje dhe sherbime koreografie me fishekzjarre piroteknike. Tregti ene guzhine dhe materiale per hoteleri. Tregtim materiale dhe pajisje sportive. Shfrytezim tregtim perpunim tregtim lende drusore dhe pelet. Kultivim tregtim fidane te ndryshem, fidane te cdo lloji, luleve natyrale, pemë etj. Tregtim parketi lamint dru mirmbajtje dhe shtrim parketi dhe riparime te palestrave dhe ambjenteve sportive. Tregtim i materialeve elektrike dhe hidraulike. Zbatim i projekteve hidraulike dhe elektrike. Tregtim i lendeve djegese Nafte Gaz Dhe Benzine Import eksport materialeve dhe paisjeve mjekësore farmaceutike dhe medicinale.Riparim dhe montim pajisjve mjeksore.Dhënie makina me qera.Riparim dhe mirëmbajtje ashensoraveSherbime larje fasada xhami sipërfaqe të ndryshme Lyerje dhe riparime objekte ndërtimore perpunim tregtim dhurata materiale festive lodra etj.
Emërtime të tjera Tregtare: AS ASLLANI
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 12.04.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar Fushe Mëzez, rruga Agon, godina nr 6

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 700 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 968 483,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -117 884,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:8 754 378,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 724 014,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:10 524 800,00
Punuar Nga : A.Lala