Skip to content

AA&P
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-06 08:08:02
JSON

NIPT: L61713009Q
Administrator: Gezim Bendaj
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i shërbimit në studimin, projektimin, supervizionit dhe ndërtimit të linjave elektrike mbitokësore (ajrore) si dhe nëntokësore (kabllore) të energjisë elektrike si dhe të telekomunikacionit linjat e nënstacioneve elektrike të tensionit të lartë T.L/T.M si dhe të tensionit të mesëm T.M/T.U, projektimin, furnizimin, ndërtimin, kolaudimin, testimin si dhe vënien në punë të kabinave elektrike të transformimit të energjisë elektrike për çdo shkallë tensioni. Kryerjen e funksionit të matjes dhe shërbimimeve të leximit të matësave të energjisë elektrike, matësave të ujit dhe matësave të gazit. Verifikimi i të gjithë llojeve të matësave elektronikë dhe elektromekanike dhe statike të energjisë elektrike aktive dhe relaktive si dhe kalibrimin e të gjitha llojeve të matësve të energjisë elektrike dhe të instrumentave matës që përdoren për inspektimin, kontrollin dhe testimin e pajisjeve të sistemeve elektrike. Import eksport, tregtim të pajisjeve elektrike dhe aparatura elektronike, kryerjen. Projektime, ndërtime dhe meremetime të objekteve civile, industriale, elektrike, ujësjellësi, telefoni, linja interneti. Mbikqyrje dhe kolaudim në fushën e ndërtimeve. Import eksport, tregtim të pajisjeve elektrike dhe aparaturave elektronike, makinerish, pjesë këmbimi, materiale elektrike ndërtimore, industriale. Tregtim artikujsh të ndryshëm industriale. Tregtimin me pakicë të karburanteve. Kryerja e operacioneve ekonomike e juridike, industriale, prodhuese, tregtare që lidhen drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e veprimtarisë së shoqërisë, brenda kuadrit të dispozitave ligjore për realizimin e çdo biznesi të përshtatshëm në arrijen e qëllimit të shoqërisë. Ofrime rrjetesh dhe shërbimesh të komunikimeve elektronike. Ndërtimi i linjave me fibra optike. Tregtimi i makinerive dhe pajisjeve elektrike, elektronike, për përdorime industriale. Shitje, blerje pasurie të paluajtshme. Pjesëmarrje në investime konçensionare. Prodhimin e të gjithave llojeve të tabelave ndriçuese dhe jo ndriçuese, tabela me alukobond, punime plexiglasi, gërma 3D, reklama në seri, reklama elektronike, printime dhe brandim fasadash të brendshme dhe të jashtme, brandim automjetesh, skenografi, stenda dhe artikuj promocioni, tabela sinjalistike etj. Importin e të gjitha lëndëve të para, materialeve dhe pajisjeve për realizimin e produkteve të mësipërme, tregtimin e tyre brenda vendit si dhe eksportin e tyre në vende të tjera. Importin dhe prodhimin e artikujve të ndryshëm promocional, si stilolapsa, çakmak, bluza, kapele, dhe artikuj të tjerë të kësaj natyre, si dhe tregtimin e tyre brenda dhe jashtë vendit. Importin e ndriçuesave të ndryshëm. Led ose jo led dhe tregtimin e tyre brenda dhe jashtë vendit. Shërbime të ndryshme marketingu si web dizajn, reklama televizive dhe radiofonike, printime të ndryshme, si kartëvizita, fletë palosje, banera, organizim aktivitetesh të ndryshme promocionale etj. Tregtimin e të gjitha materialeve kancelarike. Tregtim vegla pune të të gjitha fushave (hidraulike, elektrike, mekanike, bujqësore). Projektime dhe zbatime të ndryshme. Çdo veprimtari tjetër ligjore që ka lidhje me objektet e mësipërme të veprimtarisë. Ndërtimi i tendave dhe ambjenteve pritëse.
Emërtime të tjera Tregtare: AA&P
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/05/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.6, Rruga "Tanush Frasheri", Mbrapa Shkolles "Mysine Kokalari", Pallati "B&K" konstruksion, Kati i trete ap.32. Kombinat, Tirane.

Adresa:
Fier Qender - FIER Drize Fshati Drize, Zona Kadastrale 1557, numri pasurise 190/18, ish- TEC Fier.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 06.06.2022
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 18 527 954,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 89 704 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 61 021 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 77 462 502,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 69 323 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:257 582 307,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:906 728 265,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:329 456 709,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:240 538 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:238 807 160,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja