Skip to content

BREGU INTERNATIONAL TRADE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61807029D
Administrator: Thelleze Bregu
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjisLaçionin Shqiptar në fuqi. Importim-eksportim, prodhim dhe tregtim me shumicë e pakicë të gomave, pajisjeve për automjete dhe të produkteve/ artikujve industrial. Promovimi dhe pjesëmarrja në mundësi të ndryshme investimi që mund të paraqiten në çdo sektor të ekonomisë së vendit duke u prezantuar si investitor i barabarte me subjekte të tretë, investitor i vetëm ose mazhoritar me qëllim arritjen e objektivave ekonomike të shoqërisë dhe pjesëmarrjen në projektet me impakt social që diktojnë rritjen ekonomike të vendit dhe standardet e tij të jetësës. Aktiviteti i riciklirnit të mbeturinave. Veprimtaria e ndërmjetësimit në menaxhimin e mbeturinave. Aktiviteti i transporti të mbeturinave. Aktiviteti i mbledhjes së mbeturinave. Veprimtaria e tregtimit në mbeturina. Aktiviteti në hedhjen e mbeturinave, menaxhimin e mbeturinave. Aktiviteti i testimit të mbeturinave dhe analizimit të tyre - përpunimin e plehrave dhe përmirësimit të agjenteve të tokës tregtare në pleh dhe përmirësim të agjenteve të tokës. - Aktiviteti i prodhimit, vendosja e tregut dhe përdorimin e kimike. -minerale të papërpunuara materiale kërkimore dhe shfrytëzimi -përgatitjen e projektimit, Ndërtim për objektet minerare dhe bimëve. -veprimtarisë dhe menaxhimi aktivitete konsulence -reklamat. Hulumtimi i tregut dhe sondazheve opinioni publik. -blerjen dhe shitjen e mallrave. - ofrimin e shërbimit në tregti. Kryerjen e ndërmjetësimit tregtar në tregun e brendshëm dhe të huaj. -perfaqesojne kompani të huaja -Import bateri të llojeve të ndryshme. Import-Eksport, Shitje-Tregtim të veshjeve, këpucëve, çantave, tekstileve të përdorura dhe të reja.
Emërtime të tjera Tregtare: BREGU INTERNATIONAL TRADE
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 02.06.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kashar YZBERISH Rruga "Joklin Persi", Zona Kadastrale 98 faqe 129 me nr pasurie.298/211-N12 me siperfaqe 25 m2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare