Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Klevis Bregu
Rezultate gjithsej: 3

DISHNICA ENERGJI

K94015001S
(Prodhimin e energjisë elektrike nga centralet elektrike ekzistuese me kapacitet të përgjithshëm jo me të madh së 5 MW në përputhje me standardet e paraqitura në Rregulloret e miratuara nga METE. Blerje)

Korçë 181366 ALL

BREGU INTERNATIONAL TRADE

L61807029D
(Kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjisLaçionin Shqiptar në fuqi. Importim-eksportim, prodhim dhe tregtim me shumicë e pakicë të gomave, pajisjeve për automjete dhe të produkteve/ artik)

Tiranë ALL

HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANAGEMENT

L62430006B
(Objekti i aktivitetit të shoqërisë do të jetë në fushën e sigurisë ushqimorë, në punë dhe mjedisore dhe do të konsistojë kryesisht në realizimin e veprimtarive të kërkimit, konsulencës, vlerës)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni