Skip to content

WONDER GREEN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-03 13:24:39
JSON

NIPT: L61901008A
Administrator: Marsel Shega
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka si objekt: hapjen e bar-bufeve, restoranteve, pikave të servisit, parkim automjetësh, lavazhit të hoteleve, fshatrave turistike, moteleve si dhe agjencive për shitblerje, dhënie me qira të pasurive të tundshme e të patundshme agjencive për shitblerje, dhënie me qira të pasurive të tundshme e të patundshme, agjencive komisionere, transport të udhëtarëve e të mallrave si brenda vendit ashtu edhe jashtë tij. Prodhimin dhe shitjen e çdo materiali të nevojshëm për zhvillimin e aktivitetit të saj kryesor; blerjen e ndërtesave dhe të drejtave për përdorim tokë ose të drejtave të pronësisë mbi tokën, ndërtim, rinovim dhe rikonstruksionin e ndërtesave dhe strukturave të tjera si edhe kryerjen e ndryshimeve strukturore, shtesave dhe përmirësimeve mbi to sipas nevojës; dhënien me qira, dhënien me nën qira, hipotekimin, peng dhënien, shitjen, transferimin e cedimin si edhe mënyrat e tjera të disponimit të ndërtesave ose një pjesë të tyre, ose të drejtave përsonale dhe reale mbi tokën apo ndërtesat brenda kufijve të lejuar nga legjisLaçioni i Republikës së Shqipërisë. Çdo aktivitet tjetër ndihmës të nevojshëm për kryerjen e aktivitetit të saj kryesor shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, të blejë dhe shesë ose marrë me qira pasuri të paluajtshme, ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, por pa u kufizuar në to si edhe të ketë interesa ose pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: WONDER GREEN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/06/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr. 2, Bulevardi Zhan Dark, Pallati Wonder, Kati 2, nr. pasurie 5/592+2-N12

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja