Skip to content

Union Zogu I
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61927022E
Administrator: Urim Pepa
Objekti i Veprimtarisë: Exchange, transferta parash kombëtare dhe ndërkombëtare në lekë dhe valutë, pagesa të faturave të ndryshme OSHEE, uji, pagesa ONLINE, pagesa të produkteve telefonike, TV dhe internet, poste ekspres, siguracione. Të blejë e të shesë ose të japë me qira në përdorim, në uzufrukt ose në përdorim pasuri të luajtshme e të paluajtshme të regjistruar në regjistrat publike. Shoqëria mund të kryej gjithashtu të gjitha operacionet tregtare mbi pasuri të luajtshme apo të paluajtshme që do të vlerësohen të nevojshme ose të dobishme për realizimi e objektit të shoqërisë si dhe do të blejë kuota kapitali themeltar të shoqërive të tjera që kanë objekt të ngjashëm ose të afërt me të veten. Shoqëria mund të marrë pjesë me cilësinë e ortakut apo aksionerit në shoqëri të tjera tregtare me objekt veprimtarie të njëjtë apo të ndryshëm nga i saj. Shoqëria do të operoj gjithashtu në sektorin e turizmit, duke kryer të gjitha funksionet e agjencisë turistike.
Emërtime të tjera Tregtare: Union Zogu I
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 25.07.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga "Bulevardi Zogu I", Nr.99, ZK.8350, pranë Fakultetit të Shkencave të natyrës

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare