Skip to content

ANK ARCHITECTURE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-02 10:57:16
JSON

NIPT: L62120013R
Administrator: Albana Koçollari
Objekti i Veprimtarisë: Studio projektimi dhe Konsulencë në fushën e arkitekturës, sipas kategorive të përcaktuara me poshtë: (Kat. l): Plane rregulluese të përgjithshme për qendra të banuara dhe qytete. Studime pjesore urbanistike (Kat. 2): Projektim arkitektonik për objekte civile-industriale-turistike-vepra arti në infrastrukture. Projektim arkitektonik për objekte sportive, Projektim interier, Design. Projektim pejsazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbëruara, lulishte e parqe. Dizenjimi, prodhim dhe ideim të objekteve të dizajnit, të tilla si, por pa u kufizuar tek: objekte zbukurimi, të stilizuara, mobilie, tavolina, librari, karrige, objekte ndriçimi, etj. Shoqëria mund të kryejë edhe aktivitet për llogari të të tretëve, lidhur me aktivitetet me sipër. Shoqëria do të mund të blejë, jo në kuadër të aktivitetit të saj parësor, pjesëmarrje aksionare apo jo aksionare në shoqëri të tjera, ente, konsorciume, të themeluara apo në themelim, të cilat kanë objekt të ngjashëm apo sidoqoftë të ndërlidhur apo plotësues të objektit të saj, apo sidoqoftë në funksion të arritjes së qëllimeve të shoqërisë. Shoqëria, gjithashtu, do të mund të zhvillojë aktivitete ndërtimi, shitblerjeje dhe menaxhimi të pasurive të paluajtshme. Shoqëria do të mund të kryejë çdo veprim që ka 2 të bëjë me pasurinë e luajtshme, të paluajtshme apo financiare që kanë lidhje me objektin e shoqërisë, përfshirë këtu, por pa u limituar në te, nënshkrimin e marrjes së kredive me institucione të autorizuara nga ligji si dhe me shoqëri dhe ndërmarrje private. Me në përgjithësi, shoqëria do të mund të kryejë çdo aktivitet të nevojshëm apo të dobishëm për përmbushjen e qëllimeve të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: ANK ARCHITECTURE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.09.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 5, , Rruga Brigada e Tete, Ndertesa nr.19, Hyrja nr.1, Apartamenti nr.30

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.09.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 801 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 142 360,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 038 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:11 354 525,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:11 882 848,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 145 887,00
Punuar Nga : A.Lala