Skip to content

FI GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-30 09:22:12
JSON

NIPT: L62221023J
Administrator: Geart Shehu
Objekti i Veprimtarisë: Te ushtroje veprimtari private ne sferen e ndertimit dhe te projektimit, punime dheu, murature, beton, beton arme, punime shembjesh, per kategorine e dyte, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore. Kompletimi me instalimet e nevojshme per to ne kategorine e trete, punime, restaurime, per kategorine e 6, punime te shtresave te rrugeve, ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore ne kategorine 9/a, ujesjellesa, kanalizime per kategorine e 11, tunele dhe per kategorine e 17, mirembajtje e punime sherbime te zakonshme te sistemit komunal si dhe ne sferen e prodhimit dhe te tregtimit te te gjitha materialeve dhe te lendeve ndertimore. Veprimtari ne fushen e njesive te shitjes, barrestorant, hotele, pub. Shitja-blerja e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme.
Emërtime të tjera Tregtare: FI GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/10/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 20.10.2022, me vedim të administratori të shoqërisë, u vendos Pezullim i aktivitetit nga data 20.10.2022. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake nr.5, Rruga "Vaso Pasha", nr.8, zyra 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 30.06.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitblerje Kuotash të Kapitalit themeltar datë 10.06.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -459 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -116 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -879 534,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -877 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 444,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:573 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:187 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016

Punuar Nga : P. Nikolli