Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Fatmir Hysenbelliu
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

PANORAMA GROUP

K22112005E
(Veprimtari te medias te te gjitha llojeve, krijim i gazetes, etj. Kryerjen e shërbimeve dhe dërgesave postare.)

Tirane 11855486 ALL

EGNATIA GROUP (ish "EGNANTIA GROUP")

K33315201I
(Imp-Eksport Tregetim Pije Alkolike..etj.Te ushtroje veprimtari private ne sferen ndertimore te projektimit dhe te zbatimit sipas kategorive te percaktuara ne licensen e leshuar dhe konkretisht si me poshte: )

Tirane -63880844 ALL

Prestige MFC (ish "HB SPORT")

L61502004H
(Kontraktimin brenda dhe jashte vendit te talenteve sportive dhe zhvillimin e kapaciteteve te tyre sportive. Dhenien e asistences profesionale dhe juridike per negocimin e kontratave te transfertave te talent)

Tiranë ALL

FI GROUP

L62221023J
(Te ushtroje veprimtari private ne sferen e ndertimit dhe te projektimit, punime dheu, murature, beton, beton arme, punime shembjesh, per kategorine e dyte, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni