Skip to content

HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANAGEMENT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L62430006B
Administrator: Klevis Bregu
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i aktivitetit të shoqërisë do të jetë në fushën e sigurisë ushqimorë, në punë dhe mjedisore dhe do të konsistojë kryesisht në realizimin e veprimtarive të kërkimit, konsulencës, vlerësimit, hartimit dhe integrimit të studimeve të fizibilitetit, vlerësimeve ekonomike e teknike, drejtimi e mbikëqyrja e punimeve e hartimi i studimeve të ndikimit në mjedis në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me sigurinë ambjentale/mjedisore, të ushqimit, sigurinë në punë, implementimin e projekteve të ndryshme ekonomike dhe studimore. shoqëria i jep shërbime shoqërive të ndryshme private, vendase dhe të huaja, enteve publike, organizatave të ndryshme vendase dhe të huaja dhe cilido subjekt tjetër që ligji e lejon, të tilla si por pa u kufizuar në monitorimin ambiental, të ujit, ajrit, tokës, zhurmave, rrezatimeve, vlerësimin ekonomik, kostot e investimeve, burimeve të financimit, projekt financing në lidhje me çështje të ndryshme të lidhura me sigurinë ambjentale/mjedisore në punë dhe atë ushqimorë. Shoqëria organizon trajnime në lidhje me formimin profesional dhe rritjen e kapaciteteve për sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës. Konsulencë në fushën vlerësimit të riskut në lidhje me higjienën dhe sigurinë në punë, implementimi i sistemeve të vetëkontrollit të higjienës së ushqimeve në përputhje me standardet HACCP si dhe implementimin i sistemeve për menaxhimin e sigurisë e të cilësisë në përputhje me standardet në fuqi. Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis: Hartim i raporteve të ndikimit në mjedis, kryerje e auditimit mjedisor; Hartimi i ekspertizave mjedisore; Ekspertizë për të vlerësuar një raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe rezultatet e një auditimi mjedisor.
Emërtime të tjera Tregtare: HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANAGEMENT
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 05.12.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Sami Frasheri, Pallati 352, shkalla 3, kati 1, apartamenti 1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare