Skip to content

ROLIN TOBACCO COMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L63515601T
Administrator: Dhimitraq Toli
Objekti i Veprimtarisë: a) Prodhim, përpunim, paketim dhe tregtim të duhanit dhe produkteve të duhanit dhe kryerjen e çdo lloj aktiviteti të ngjashëm për realizimin e saj. b) Tregti e përgjithshme, import eksport, shit blerje, këmbim të çdo lloj malli e produkti industrial, bujqësor, blegtoral, minerale, materiale ndërtimi, mobilie dhe aksesorë zyrash dhe në përgjithësi mallra të çdo lloj natyre. c) shërbime shëndetësore, të kryejë dhe të ofrojë çdo lloj shërbimi shëndetësor në çdo fushë, të krijojë dhe të vërë në funksion vetë ose nëpërmjet të tretëve qendra shëndetësore dhe klinika mjekësore, të kryejë vetë apo nëpërmjet të tretëve studime në fushën e teknologjisë. ç) Nanoteknologji, të kryejë vetë apo nëpërmjet të tretëve studime dhe shfrytëzim në fushën e nanoteknologjisë, të çdo lloj natyre dhe zbatimi. d) Ndërmjetësim, të ndërmjetësojë, për llogari të tretëve, për gjetje investitorësh, financuesish, ndërtuesish me qëllim realizimin nga ajo ose të tretët apo dhe pjesëmarrjen e saj në programe investuese, ndërtuese, studimore etj. e) Paraqesim, të përfaqësojë shoqëri të tjera shqiptare apo të huaja me qëllim lidhje kontratash dhe marrëveshjesh për kryerje studimesh, ngarkim punimesh, gjetjen e aseteve ekonomike. f) Prodhim, përpunim dhe tregtim i duhanit dhe produkteve të duhanit dhe kryerjen e çdo lloj aktiviteti të ngjashëm për realizimin e saj. g) Transport, kryerjen e çdo lloj aktiviteti në fushën e transportit. gj) Turizëm, kryerjen e aktivitetit turistik dhe në fushën e hotelerisë dhe ofrimin e shërbimeve në këtë fushë. h) Bujqësi, kultivim i të gjitha produkteve bujqësor, pemëve frutore, përpunim, paketim, konservim dhe tregtim i tyre. i) Vreshtari, mbjellje e kultivim i rrushit, ngritje kantine për prodhimin e verës dhe në përgjithësi të produkteve që kanë lidhje me të. j) Energjetikë, shfrytëzim i burimeve energjetike të rinovueshme, të erës, të diellit, hidrike, etj., dhe energjisë alternative. Të kryejë vetë apo me të tretë punime për zbulimin, ndërtimin, funksionimin, shfrytëzimin e këtyre burimeve. k) Minerale, zbulim, shfrytëzim, nxjerrje dhe tregtim të pasurive natyrore nëntokësore, si naftë, minerale të ndryshme, ar, metale dhe gurë të çmuara dhe çdo pasurie tjetër natyrore. l) Ndërtim, projektim, zbatim dhe ndërtim i të gjitha llojeve të veprave teknike, publike apo private, ndërtime civile dhe industriale, rrugë, vepra arti, riparime, rikonstruksione, rifinitura, prishje objektesh, dhe në përgjithësi çdo aktiviteti që ka lidhje me ndërtimin. ll) Imobilare, hapje zyrë imobilare për shitjen, blerjen, dhënien me qira të pasurive të patundshme si apartamente, dyqane, zyra, troje, ara etj. m) Komisioni, shitje, blerje mallrash të ndryshëm për llogari të porositësit në emër të komisionarit për përmbushjen e objektit të veprimtarisë, n) Konsulencë, konsulencë në fushën financiare, ligjore për shoqëri e biznese të tjera, shqiptare apo të huaja.
Emërtime të tjera Tregtare: ROLIN TOBACCO COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 08.11.2016
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
DROPULL I poshtëM VANISTER Fshati, Vanister, Lagjia Vanister, Rruga Kaci, godinë 1 katëshe , objekti numër 62/268, ZK.3711

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare