Skip to content

IGLI PELLET
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-15 07:11:57
JSON

NIPT: L64715601E
Administrator: Igli Shurdhi
Objekti i Veprimtarisë: Eksport-Import dhe tregetim i lendes drusore biomase pellet per djegie. Linja prodhimi pajisje ngrohje, montime, sisteme ngrohje ftohje, pajisje elektrike hidraulike. Ndertie cvile, punime speciale ndertimi, ndertime ujesjellsa, punim montimi ne linjat e TN, e te mesme, dhe shperndarjen e energjise elektrike. Grumbullim, ruajtje dhe transport i mbetjeve te drurit. Tregetim i materialeve te ndertimit, hidrosanitare dhe elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: IGLI PELLET
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.11.2016
Rrethi: Pogradec
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Pogradec,Lagjja nr. 1, Zona Industriale Pogradec, Nr. Pasurie 13/124, Zona kadastrale 8581

Adresa:
Tirane, Vaqarr, Arbane, Kthesa e Arbanes, Zone Kadastrale Nr.3712, Nr.Pasurie 10/21

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.10.2021
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 318 398,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 646 749,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 707 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 197 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:28 325 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:22 455 198,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:21 952 288,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:23 241 970,00
Punuar Nga : L.Kanani