Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Igli Shurdhi
Rezultate gjithsej: 1

IGLI PELLET

L64715601E
(Eksport-Import dhe tregetim i lendes drusore biomase pellet per djegie. Linja prodhimi pajisje ngrohje, montime, sisteme ngrohje ftohje, pajisje elektrike hidraulike. Ndertie cvile, punime speciale ndertimi, nd)

Pogradec ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni