Skip to content

ADRIATIC OIL & TRADE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 10:11:54
JSON

NIPT: L68002511T
Administrator: Etleva Dhamo (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport hidrokarbure, tregtimin vendas dhe ndërkombëtar të produkteve hidrokarbure, tregti me shumicë dhe tregti pakicë të këtyre produkteve; administrim magazina dhe operacione magazinimi; transport.
Emërtime të tjera Tregtare: ADRIATIC OIL & TRADE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09/05/2016
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Zvicer
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 501 600,00
Numri i pjesëve: 10
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CITY TRADE & INVESTMENT SA, nje shoqeri e themeluar e qe vepron sipas ligjeve te shtetit Zvicerian, regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Gjeneves me numer regjistrimi CHE-112.286.737, me seli ne adresen Rue de la Croix d'Or 19A, 1204, Gjeneve. Sipas Statutit te Shoqerise

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Canak Surdum, Mustafa Ergi, Zafër Ozcan
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne dollar amerikan ( ne shumen 30.000 dollar amerikan), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit date 08.07.2022 (116.72)

II. Me date 13.06.2017, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Fillimi i Procedures se Likujdimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhë, Shengjin, Ishull- Lezhë, Lagjja Knalle, Rruga e plazhit, Nr pasurie 28/32

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr 12.07.2022
Vendim i Ortakut te Vetem, Likujdim i Shoqerise date 13.06.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -477 854,00
Punuar Nga : A.Baja