Skip to content

CORAL SHENGJINI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-27 07:27:49
JSON

NIPT: L68330501A
Administrator: Vera Deda
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale, per vete dhe per te tjeret. - Ne fushen e grumbullimit, transportit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. - Ne fushen e pastrimit te siperfaqeve urbane dhe jo urbane si dhe heqja e mbeturinave - Ne fushen e gjelberimit te siperfaqeve urbane. - Ne fushen e ngritjes se pikave te sherbimeve, Bar- Bufe, Restorant etj. - Ne fushen e sherbimeve Hoteliere dhe Turizmit, ne organizimin e tureve turistike. - Ne fushen e agjensi per shitblerje dhe dhenie me qera te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, agjensi turistike, agjensi komisionere etj. - Ne fushen e tregtise me shumice e pakice, import- eksport i tyre. - Ne fushen e peshkimit, zenien, ruajtjen, transportin dhe tregtimin e tij. - Ngritjen e dhomave frigoriferike per ruajtjen dhe konservimin e produkteve bujqesore e blektorale, si dhe cdo aktivitet te lejuar me ligj. -Parking automjetesh. Kamping.Shezllone per pushuesit.
Emërtime të tjera Tregtare: "CORAL SHENGJINI" shp.k
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.09.2016
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Lezhe, Shengjin, ISHULL-SHENGJIN Automjetin Tip ATV, MERCEDES BENZ AXOR 1829, me targe AB 452 DG
2. Lezhe, Shengjin, ISHULL-SHENGJIN Automjeti, Tip ATV, MERCEDES BENZ ACTROS, me Targe AA 038 SI
3. Lezhe, Shengjin, ISHULL-SHENGJIN Automjeti, Tip ATV, MERCEDES BENZ ACTROS, me Targe AA 039 SI
4. Lezhe, Shengjin, ISHULL-SHENGJIN Automjeti, Tip ATV, DENNIS, me Targe AA 237 OU
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Shengjin, Lagjja "Fran Ivanaj", Rruga e Plazhit, Ndertesa Nr.32, Kati 1, ne zonen kadastrale nr.3126.

Adresa:
1.Lezhe, Shengjin, ISHULL-SHENGJIN Lagjja "Fran Ivanaj", Rruga Kune, Truall ne zonen kadastrale nr.1987, numri i pasurise 207/143
2.Lezhe, Shengjin, ISHULL-SHENGJIN, Lagjja XHENIO, Rruga Lezhe - Shengjin Km 2, Godine ne pasurine 65/174, zk nr. 1987

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.10.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 347 526,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 616 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 592 732,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 439 206,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -104 651,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:41 360 531,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:46 032 020,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:40 006 536,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:21 061 311,00
Punuar Nga : L.Kanani