Skip to content

CORAL SHENGJINI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-07 10:15:59
JSON

NIPT: L68330501A
Administrator: Vera Deda
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale, per vete dhe per te tjeret. - Ne fushen e grumbullimit, transportit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. - Ne fushen e pastrimit te siperfaqeve urbane dhe jo urbane si dhe heqja e mbeturinave - Ne fushen e gjelberimit te siperfaqeve urbane. - Ne fushen e ngritjes se pikave te sherbimeve, Bar- Bufe, Restorant etj. - Ne fushen e sherbimeve Hoteliere dhe Turizmit, ne organizimin e tureve turistike. - Ne fushen e agjensi per shitblerje dhe dhenie me qera te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, agjensi turistike, agjensi komisionere etj. - Ne fushen e tregtise me shumice e pakice, import- eksport i tyre. - Ne fushen e peshkimit, zenien, ruajtjen, transportin dhe tregtimin e tij. - Ngritjen e dhomave frigoriferike per ruajtjen dhe konservimin e produkteve bujqesore e blektorale, si dhe cdo aktivitet te lejuar me ligj. -Parking automjetesh. Kamping.Shezllone per pushuesit.
Emërtime të tjera Tregtare: "CORAL SHENGJINI" shp.k
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/09/2016
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Lezhe, Shengjin, Ishull-Shengjin, Automjetin Tip ATV, MERCEDES BENZ AXOR 1829, me targe; AB 452 DG

2. Lezhe, Shengjin, Ishull-Shengjin, Automjeti, Tip ATV, MERCEDES BENZ Vario, me Targe; AB 294 FP

3. Lezhe, Shengjin, Ishull-Shengjin, Automjeti, Tip ATV, MERCEDES BENZ ACTROS, me Targe; AA 039 SI

4. Lezhe, Shengjin, Ishull-Shengjin, per Automjetin, Tip ATV, MERCEDES BENZ AXORR- 2533, me targe: AB 279 DZ.

5. Lezhe, Shengjin, Ishull-Shengjin, Automjeti, Tip ATV, DENNIS, me Targe; AA 237 OU

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Shengjin, Lagjja "Fran Ivanaj", Rruga e Plazhit, Ndertesa Nr.32, Kati 1, ne zonen kadastrale nr.3126.

Adresa:
1. Lezhe, Shengjin, Ishull-Shengjin, Lagjja "Fran Ivanaj", Rruga e Plazhit, Zona Kadastrale 1987, Pasuria Nr.2/553, Kati I

2. Lezhe, Shengjin, Ishull-Shengjin, Lagjja "Fran Ivanaj", Rruga Kune, Truall, Zona Kadastrale 1987, Pasuria 207/143

3. Lezhe, Shengjin, Ishull-Shengjin, Lagjja XHENIO, Rruga Lezhe - Shengjin Km 2, Godine ne pasurine 65/174, zk nr. 1987

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.06.2022
Akti i themelimit te Shoqerise
Kontrate Dhurimi Kuotash date 15.12.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 347 526,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 616 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 592 732,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 439 206,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -104 651,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:41 360 531,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:46 032 020,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:40 006 536,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:21 061 311,00
Punuar Nga : L.Kanani / A.Baja