Skip to content

Botimet POETEKA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-18 09:42:05
JSON

NIPT: L71319033I
Administrator: Silvana Leka
Objekti i Veprimtarisë: Botime, publikime, shtypshkrime librash e revistash ne formate leter dhe ne forma e teknologji te tjera te mbartjes se tekstit, botime e publikime multimediale (ne formatet web, film, video, audio etj.), botime e publikime me tematike letrare fiction e non-finction, me tematike shoqerore, historike, filozofike, librit antikuar, bibliofilik, divulgativ, etj., te botimeve me karakter akademik dhe informues etj., ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhe te huaja, drejtuar audiencave te moshave kategorive dhe interesave te ndryshme. Botime e publikime hartash, broshurash, katalogesh, fletepalosjesh dhe materialesh didaktike dhe ne lidhje me turizmin, trashegimine materiale e shpirterore, reklama e njesi publicitare te ndryshme etj. Konsulence prej studioje letrare, sugjerime e perpunime editorie (redaktim letrar, lekturim te teksteve, korrketure, konsultime grafike, perkthime) si dhe veprimtari plotesuese te lidhura me objektin dhe qellimet e themelimit te Shoqerise te shprehura ne kete statut. Botime, publikime, krijime, perpunime e realizime grafike te produkteve per media te shkruara e vizive, perhapje produktit kulturor permes aktiviteteve dhe sherbimeve qe plotesojne nevojat e audiences si edhe permes botimeve tradicoinale, librit elektronik (eBooks) apo librave te shoqeruar me formate multimediale (audio-video) si edhe shperndarje produktesh on line. Botime, publikime, krijime e kombinime te platformave tekst, audio, imazhe, animime, punime te formateve te studios multimediale, video dhe programe interaktive, sete fotografike, modeling, filmime, montazhe, koncepte pamore ne fotografi (single-frame) dhe video, animime te ndryshme, reklama dhe spote (publicitare ose jo), marketing online, krijim logo dhe mirembajtje imazhi per ente te ndryshme, krijim dhe mirembajtje faqesh web etj veprimtari te ngjashme me keto. Promovime te organizuara ne logjiken e zinxhirit te veprimtarive te ofruara nga Shoqeria ne te gjithe territorin e Shqiperise dhe jashte saj, te tilla si panaire, konferenca, seminare, te cilat i lejojne perfituesit dhe perdoruesit nga produktet e Shoqerise te kene akses me te gjere me produktin dhe me publikun. Organizim promocionesh te ndryshme ne dobi te Shoqerise dhe te te treteve me te cilet bashkepunon per nevoja institucioneve te kultures, te institucioneve shteterore dhe jo te tilla, etj. Veprimtari kualifikuese ne nxitje dhe ne perhapje e librit, kultures se leximit dhe ideve qe vijne permes botimeve e publikimeve si dhe te veprimtarive promovuese te perputhura me objektin dhe qellimet e shprehura ne Statut. Tregtim e shperndarje te njesive dhe kategorive te produkteve te ofruara me pakice ne njesine apo rrjetin e krijuar brenda dhe jashte Shqiperise dhe çdo lloj tjeter aktiviteti tregtar qe lidhen me sherbimet editoriale dhe tipografike. Import eksport te produktit dhe materialeve e mallrave te krijuara apo prodhuar prej shoqerise saj apo prej te tjereve me te cilet shoqeria bashkepunon. Shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari tjeter prodhuese e tregtare qe nuk ndalohet me ligj.
Emërtime të tjera Tregtare: Botimet POETEKA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/01/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga Frederik Shiroka, Kulla II, Kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.01.2023
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 09.01.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.07.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli