Skip to content

ALBANIA 2017
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-21 10:45:51
JSON

NIPT: L71605063O
Administrator: Taulant Asllani (Likuidiues)
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim dhe Projektim. Importi- eksporti, shitja me shumice e pakice e produkteve tekstile, veshjeve te te gjitha llojeve, shitja me shumice e pakice e mallrave industriale e ushqimore. Tregtimi i artikujve te ndryshem, importieksporti shitja me shumice e pakice e pajisjeve elektrike,elektronike, lende te pare per industrine, materiale ndertimi e hidrosanitare, pajisje zyrash, kancelari, pjese kembimi auto e makineri te çdo lloji, pajisje teknologjike etj. Shitja, blerja dhenia me qira e pasurive te paluajtshme. Transporti i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit, menaxhimi i qendrave tregtare, bareve, restorante, ofrimi i sherbimit te konsulences ne fushen e biznesit, menaxhimit, taksave etj. Punirne per ndertimin e serave dhe objekteve ne sherbim te aktiviteteve bujqesore per prodhimin dhe ruajtjen e produteve te ndryshme bujqesore, si dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Si dhe çdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptare ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIA 2017
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/03/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 14.05.2020, me vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë, u miratua kalimi i shoqerise ne likuidim dhe nisja e proceduave të likuidimit, si dhe emerimi i z. Taulant Asllani si likuidator i shoqerise. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me datë 10.08.2020, me vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë, u miratua prishja dhe çregjistrimi i shoqërisë. Statusi i shoqërisë ishte "Shoqeri ne Likuidim e Siper" u be "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Aleksander Moisiu, Ish Kinostudio

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.03.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut të Vetëm, Likuidim Shoqerie datë 14.05.2020
Raport Likuidimi i Shoqërisë
Vendim i Ortakut të Vetëm, Çregjistrim Shoqerie datë 10.08.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -388 745,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -404 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -276 575,00
Punuar Nga : P. Nikolli