Skip to content

ALB green electricity
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-02-17 08:03:27
JSON

NIPT: L71621023U
Administrator: Edrin Spahiu
Objekti i Veprimtarisë: Studim-projektimi i njesive gjeneruese hidroenergjitike qe do te jene ne pronesi te shoqerise; Studim-projektimi i linjave te tensionit te larte, mesem dhe te ulet, prqjektzbatimi si dhe ndjekja perkatese e punimeve per njesite gjeneruese hidroenergjitike qe do te jene ne pronesi te shoqerise; Studim-projektimi i kabinave te ndryshme elektrike te linjave te tensionit te larte, mesem dhe te ulet, projekt-zbatimi si dhe ndjekja perkatese e punimeve per njesite gjeneruese hidroenergjitike qe do te" jene ne pronesi te shoqerise; Perdorimi i sistemeve te linjave, strukturave mbeshtetese dhe i pajisjeve transformuese e kontrolluese per shperndarjen e energjise elektrike per njesite gjeneruese hidroenergjitike qe do te jene ne pronesi te shoqerise; Ndertimi i njesive te reja gjeneruese hidroenergjetike qe do te jene ne pronesi te shoqerise; Operimi i njesive te reja gjeneruese hidroenergjetike qe do te jene ne pronesi te shoqerise; Tregtimi i te gjitha pjeseve, agregateve dhe paisjeve qe realizojne prodhimin e energjise elektrike si dhe materialeve si vajra, lubrifikante, karburante dhe derivatet e hidrokarbureve, per njesite gjeneruese qe do te jene ne pronesi te shoqerise; Tregtia e energjise elektrike, perfshire dhe pa u limituar ne, shitjen, blerjen dhe shkembimin e energjise elektrike, ne perputhje me legjislacionin perkates shqiptar te aplikueshem, per njesite gjeneruese hidroenergjitike qe do te jene ne pronesi te shoqerise. Tregtia e energjise elektrike mund te zhvillohet ne territorin e Shqiperise ose jashte tij, ne perputhje me nevojat e shoqerise; Pjesemarrja ne ankandet per alokimin e te drejtave te transmetimit (PTR-s), sic zhvillohen ne Shqiperi ose jashte saj, per te tregtuar, kryesisht, energjine elektrike qe do te prodhohet nga njesite gjeneruese qe do te jene ne pronesi te shoqerise; Pjesemarrja ne bursat e energjise te themeluara ne rajon si dhe bursen perkatese shqiptare (kur dhe ne rast se themelohet), per te tregtuar, kryesisht, energjine elektrike qe do te prodhohet nga njesite gjeneruese qe do te jene ne pronesi te shoqerise; Furnizimi me energji elektrike i te gjithe konsumatoreve fundore ne Shqiperi, perfshire konsumatoret e lidhur ne tensionin e ulet, te mesem dhe te larte, me baze, kryesisht, energjine elektrike qe do te prodhohet nga njesite gjeneruese qe do te jene ne pronesi te shoqerise; Themelimin e grupit te saj balancues ose pjesemarrja ne grupin balancues te shoqerive te tjera; Te marre hua per investime si dhe financim asetesh per njesite gjeneruese hidroenergjitike qe do te jene ne pronesi te shoqerise;
Emërtime të tjera Tregtare: AGE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/04/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “ENERGY BUSINESS CONSULTING”, eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 17/02/2017, me NUIS L71421507Q, me seli qendrore ne Durres Rruga Egnatia, Ndertesa 10, Hyrja 7, Apartamenti 1, 2008, me administrator dhe ortak te vetem Alban Spahiu. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.04.2022, terhequr nga QKB date 17.02.2023, Pronaret perfitues te subjektit “ALB green electricity”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper jane:

Robert Lala, shtetas shqiptar, i datelindjes 1981, pronar perfitues prej 70% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues 12.04.2017.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Administrative nr.9, Rruga Albanopoli, Ndertesa 41, kati 0,Njesia 24, 1016

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.02.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitblerje date 13.09.2017
Kontrate Shitje Kuotash date 08.03.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 17.02.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli