Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkim Spahiu
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC-i Tërvolit

K73621202N
(Zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues (Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) e miratuar me VKM Nr. 724, datë 30. 10. 2007, që ka hyrë në fuqi pas botimit në Fletore)

Elbasan 153528728 ALL

ALB green electricity

L71621023U
(Studim-projektimi i njesive gjeneruese hidroenergjitike qe do te jene ne pronesi te shoqerise; Studim-projektimi i linjave te tensionit te larte, mesem dhe te ulet, prqjektzbatimi si dhe ndjekja perkatese e p)

Tirane ALL

Energji e Pastër

L91902504G
(Ofrimi i shërbimit të oponencave të projekteve të fizibilitetit dhe zbatimit të hidrocentraleve. Ofrimi, tek institucionet financiare/kredidhënëse, i shërbimit të konsulencave si dhe oponencave të pro)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni