Skip to content

ASSOPLAST ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 07:55:03
JSON

NIPT: L71626028Q
Administrator: Fausto Simonazzi
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari prodhimit, ndertimit, mirembajtjen, riparimin, tregtimin, dhenien me qera dhe cdo veprimtari tjeter a aplikueshme produkteve zejtare dhe strukturave ne rezine, ne materiale plastike dhe materiale te ngjashme perfshire remorkio izotermike mbi struktura metalike, panele dhe qeli izotermike; Veprimtarine e prodhimit dhe mirembajtjes te produkteve dhe manufakteve te prodhuara per sektorin e ekologjise, te ambientit, te arredimit urban; ndertimin, tregetimin, dhe mirembajtjen e kontenitoreve per mbetjet ne pergjithesi, te strukturave ne rezine dhe materiale te tjera te ngjashme te destinuar per cfaredolloj perdorimi; Prodhimin dhe mirembajtjen e produkteve ne karpenteri te lehte; Realizimin e veprimtarive te lidhura me rikualifikimin e ndertesave si impermeabilizimin, mirembajtjen e zakonshme dhe te jashtzakonshme, ripristinimin, rrethime dhe te tjera; sisteme kullimi per rruget, germime dhe realizimin e dyshemeve te cfaredolloj tipi; menaxhimin e varrezave; trasport ne emer te te treteve; prodhim tregtim dhe mirembajtje te makinerive, impianteve dhe makinerive per filtrimin, larjen dhe pastrimin. Ajo do mund te zhvilloje cdo lloj veprimtarie tjeter qe ka lidhje me sektorin e ambientit dhe ekologjik si: grumbullimin, trasportin, edhe ne emer te te treteve, tretjen, magazinimin, riciklimin e mbetjeve te ngurta, te lengshme, speciale, te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, te medha, te cfaredolloj tipi; trajtime bonifikimi, trajtime ambientale, dizinfektime, mbytjen e minjeve, heqien e barit, fshirje dhe pastrimin e shesheve dhe rrugeve nga mbetjet e cfaredolloj natyre dhe nga renie atmosferike te cfaredolloj natyre dhe cdo veprimtari qe ka te beje me ambientin, me higjenen dhe pastrimin e lokaleve dhe siperfaqeve ne pergjithesi. Mund te zhvilloje gjithashtu veprimtari konsulence, projektimi, drejtimi dhe asistence ne fushen e ambientit dhe te sigurise te ambienteve dhe te vendeve te punes; projektimin, realizimin deh mirembajtjen e zonave te gjelberta; pune hidrombjellje ne zona te vecanta. Shoqeria mund te zhvilloje veprimtari tregtimi te mirash dhe sherbimesh qe kane te bejne me produktet dhe sektorin qe trajtohen nga shoqeria, perfshire marrjen persiper te perfaqesimit dhe ndermjetesimit, perpunimin elektronik te te dhenave deh informacioneve te cfaredolloj tipi, edhe administrative. Shoqeria mund te blej apo shese me cfaredolloj titulli pasuri te paluajtshme, pasuri te luajtshme dhe te luajtshme te regjistruara dhe te zhvilloje cdo veprimtari tjeter te nevojshme apo e dobishme per arritjen e objektit te veprimtarise si te natyres tregta re ashtu edhe industriale dhe financiare; Mund te kete pjesemarrje edhe ne shoqeri italiane apo te huaja te cilat kane per objket veprimtari te ngjashme dhe/ose te lidhura me objketin e veprimtarise se vet, jo per rikolokim.
Emërtime të tjera Tregtare: ASSOPLAST ALBANIA
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 26.04.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE; ASSOPLAST, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 04.01.1986 dhe regjistruar ne 19.02.1996 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Italise, me numer identifikimi biznesi NIPT 00742620354, me adrese ne Gattatico (RE) RR. Don Milani, 19 Kodi Postar 42043, me perfaqesues Ermanno Morini (Sipas Certifikates se Regjistrimit te Zyres Se Regjistrimit te Bizneseve, Dhoma e Tregtise Industrise, Mjeshterise dhe Agrikultues Reggio Emilia, date 01.02.2017)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise se huaj eshte 12.000 euro dhe eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit te Bankes Shqiptare te dates 12.02.2021
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.2, Rr.Themistokli Germenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Zyra Nr.30

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.02.2021
Certifikata e Regjistrimit te shoqerise se huaj ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE, Dhoma e Tregtise Industrise, Mjeshterise dhe Agrikultues Reggio Emilia, date 01.02.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -576 956,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 333 779,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 443 377,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 390 951,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 172 768,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:24 071 605,00
Punuar Nga : A.Lala