Skip to content

Gallo Albania (Ish GALLO Antifortunictica & Abbigliamento da lavoro)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-01-23 16:00:23
JSON

NIPT: L71705010E
Administrator: Kledia Baçi
Objekti i Veprimtarisë: a) Import-Eksport, tregtim me shumice dhe pakice i veshjeve dhe tekstileve te ndryshme, pune profesionale etj. Si dhe aksesore te ndryshem. edhe me ane te tregtise elektronike: - Veshje pune, veshje per dukshmëri të lartë, për rezistent ndaj zjarrit, veshje mjekesore dhe te ndihmes se shpejte, te papërshkueshëm nga uji zjarri, veshje hotelesh, dhe per te gjitha llojet e profesioneve bashke me aksesoret perkates. Pajisje personale mbrojtëse dhe pajisje te sigurise të tilla si këpucë, doreza, kits ndihmës së parë, dushe emergjente, dhe sistemet mbrojetese kunder renies, sinjalistike dhe sigurise rrugore, industriale dhe komerciale: - Shitja dhe mirëmbajtje e aparatet kunder zjarrit dhe sistemeve antizjarr. Prodhimi, personalizimit dhe shitja relative e veshjeve dhe aksesoreve te punes në të gjithe zhanrin e saj. -Prodhimi dhe shitja e produkteve kimike dhe të artikujve për higjienës në vendin e 2 punës, për personin dhe për shtëpinë. b) Printime logosh, design te ndryshme te veshjeve te cdo lloji; c ) Ndërtimi i punimeve civile dhe industriale, sisteme hidraulike, instalime, ndertim rrugesh, etj, te marre pjesë në gara publike dhe private, ndërtim dhe restaurim i objekteve të të gjitha llojeve, per vete dhe te tretë; shit-blerje, qeradhenieqeramarrje të tokës dhe ndërtesave te çdo lloji, ndertim stendash panairesh. organizim panairesh. administrimin dhe menaxhimin e te gjitha llojeve te pasurive të patundshme dhe aktivitete të tjera lidhur me ndërtimin e veprave industriale këtu përfshirë edlie luqinc punetore nëse kërkohet nga blerësi: d ) krijimin dhe menaxhimin e programeve kompjuterike. të menaxhimit te arkives fizike, kompjuterike perpunimit te te dhenave, ruajtje te arkives lizike apo ne burime të tjera; d) blerjen, shitjen, instalimin dhe mbështetjen e produkteve hardware dhe software; e )blerjen. shitjen dhe instalimin e pajisjeve dhe mobilje zyre, duke përfshirë furnizimet per vete dhe te trete: Për të arritur objektin e kompanisë, Shoqeria mund të kryej të gjitha operacionet për pasuritë e luajtshme dhe të paluajlshme dhe cdo veprimtari tjeter të nevojshme ose lë dobishme, apo të kreditimi dhe dhënies me qira, te një pjesë të shoqërisë qëllimi i të cilit është e ngjashme ose i njëjte e tonazhi, si dhe pjese kembimi per to. A. Shërbimin e konsulences dhe organizimin ( drejtimin, zhvillimin, marketingun, shpërndarjen, dhe logjistiken) aktivitete të lidhura me menaxhimin, aktivitete të cilat lidhen me kérkimin shkencor, aktivitete të cilat lidhen me marketingun dhe penetrimin në treg, redaktim dhe implementim të sistemeve të cilësisë së sistemeve mjedisore, sigurisë, certifìkimin, etikën dhe përgjegjësinë sociale të shoqërisë, menaxhimin e stakeholders, kërkimin dhe predispozitën e linjave guide per sisteme të çertifìkuara të prodhimit dhe /apo të shërbimeve emergjente të tregut, strategji marketingu, menaxhim strategjik të shërbimeve, komunkim dhe organizim eventesh dhe kongresesh. B. Problematika të import-export, veprimtari të cilat lidhen me bilancin, veprimtari të cilat lidhen me organizimin administrative e kontabël, të personelit, veprimtari të cilat lidhen me përpunimin dhe sigurinë e të dhënave, problematika të energjisë, shërbime konsulence tekniko - ekonomike, studime, planifikime, projektime, asistencë në blerje dhe në tendera, shërbime të kompjuterizuara, reklama, fushata publicitare, konsulence shérbime informatike dhe trajnim profesional. C. Këshillim, percaktim dhe menaxhim të politikave të përgjithshme të komunikimit në bashkèpunim me strategjitë dhe objektivat e shoqërisë, percaktim dhe menaxhim të marrdhënieve me forcat politike dhe institucionale, shtypin dhe konsumatorin dhe shpërndarèsit. Studim dhe percaktim të imazhit institucional të shoqërisë dhe të imazhit të produktit, projektim dhe vënie në punë dhe koordinim të fushatave globale të marrdhènieve publike, politike të imazhit promozional.
Emërtime të tjera Tregtare: Gallo Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.05.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Pjeter Bogdani, Pallati Meksi, Nr. Pasurie 2/22+1-B3, Zona kadastrale 8270

Faqja Web:
https://galloalbania.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.01.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate kalimi kuotash me dhurim 22.05.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 807 574,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -399 434,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 325 372,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 134 424,00
Punuar Nga : A.Lala