Skip to content

KEY COS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-21 11:45:21
JSON

NIPT: L71925020C
Administrator: Denis Himçi
Objekti i Veprimtarisë: Eksport import te produkteve kozmetike. Shitje me pakice dhe shumice artikuj tualeti, make-up, parfume, rimel, shampo, sapun, krem, laps, buzekuq etj. Import-eksport te produkteve ushqimore dhe te çdo produkti te lejuar me ligj. Bar-kafe, fast-food dhe restorante.
Emërtime të tjera Tregtare: PARFLOVA CHICO'S
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/07/2017
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Serbi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I. Me date 15.05.2019, ne baze te Urdhrit Nr.156/7 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Enforcement Group, drejtuar QKB, u urdherua: - Vendosja e masës se sekuestros ne kuotat e palës debitore në subjektin “KEY COS” sh.p.k, me NIPTL71925020C.

II. Me daten 24.05.2019, ne baze te Urdhrit Nr.156/14 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Enforcement Group, drejtuar QKB, u urdherua: -Heqja e masës se sekuestros ne kuotat e palës debitore në subjektin “KEY COS” sh.p.k, me NIPTL71925020C.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan Pasuria me nr. 6/172-N.4 e regjistruar ne volumin 31 vol. faqe 149, zona kadastrale nr. 8521, Lagja "Luigj Gurakuqi"

Adresa:
Tirane Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajes, objekti Nr.138, Hyrja 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 21.01.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Urdhër për Vënien e Sekuestros, date 15.05.2019
Urdhër për Heqjen e Sekuestros, date 24.05.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, date 21.01.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 304 156,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 168 524,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -5 823 667,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 282 802,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 244 194,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:18 094 989,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:17 444 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:12 678 814,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:9 804 835,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 287 327,00
Punuar Nga : P. Nikolli