Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Yusuf Gõkdemír
Rezultate gjithsej: 7

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBPLAST (Ish ISALBA 2006)

K73026210L
(Eksport-Import i të gjitha llojeve të mallrave, industriale, ushqimore, konfeksione, pjesë këmbimi për automjete, tregtim me pakicë i karburanteve dhe vajrave lubrifikantë, materiale ndërtimi, tregtim i)

Elbasan 6199163 ALL

KEY COS

L71925020C
(Eksport import te produkteve kozmetike. Shitje me pakice dhe shumice artikuj tualeti, make-up, parfume, rimel, shampo, sapun, krem, laps, buzekuq etj. Import-eksport te produkteve ushqimore dhe te çdo produ)

Elbasan ALL

Bahçe

M12914206N
(Kultivim dhe mbarshtrim i peshkut, shitje dhe tregtim i tij. Ndertim, rikonstruksion, shitje e blerje godina industriale, shtepi, tregtim i materialeve te ndertimit, etj.)

Elbasan ALL

DEMIR OIL

M13021201G
(Import dhe eksport, paketim dhe shitje me shumice dhe pakice vajrash lubrifikante, graso, antifriz, pjese kembimi, goma, bateri, materiale elektrike, aksesore etj. Perfaqesimi i shoqerive te huaja, me eksluz)

Elbasan ALL

Agro Iliria Solar

M21815011P
(Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregtim i energjise elektrike nga burime alternative si sistemet fotovoltaike, parqet e eres, termocentralet, biomasa etj. Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjene)

Tirane ALL

Trema Investment

M31327008S
(Investim në fushën e pasurive të paluajtshme, përfshirë struktura hoteliere, turistike dhe të ngjashme, përfshirë këtu zhvillimin e pasurive të paluajtshme dhe ndërtimin e tyre shitje dhe blerje p)

Tirane ALL

CTM

M33426206Q
(Ne fushen e tregtise dhe te karakterit te pergjithshem: Import-eksport, tregtim dhe prodhim me shumice dhe pakice te makinerive dhe pajisjeve qe perdoren per guroret dhe minierat, per fushen inxhinierike e m)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni