Skip to content

IBAS shpk (ish "PBC SH.P.K.")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-11 15:18:58
JSON

NIPT: L72217001G
Administrator: Bashkim Selmani
Objekti i Veprimtarisë: Publikimi i softuereve te tjere. Tregtia me shumice e pajisjeve elektronike dhe te telekomunikimit, si dhe pjeseve te tyre.Tregtia me shumice e kompjutereve, e pajisjeve periferike te kompjutereve dhe softuereve.Tregtia me pakice e kompjutereve, njesive periferike dhe softuereve, ne dyqane te specializuara. Tregtia me pakice e pajisjeve te telekomunikimit ne dyqane te specializuara. Tregtia me shumice e makinerive dhe pajisjeve te tjera te zyrave.Tregtia me shumice e makinerive dhe pajisjeve.Tregtia me pakice e pajisjeve elekroshtepiake ne dyqane te specializuara. Tregti tjeter me pakice ne dyqane jo te specializuara. Aktivitete te telekomunikimit pa tela (wireless). Aktivitetet e tjera te telekomunikimit. Aktivitetet e programimit kompjuterik. Aktivitetet e keshillimeve kompjuterike.Aktivitete te menaxhimit te instalimeve kompjuterike. Teknologjia tjeter informative dhe aktivitetet sherbyese kompjuterike. Perpunimi i te dhenave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to, Web portalet. Aktivitetet e telekomunikimit kabllor. Marrja dhe dhenia me qira (lizingu) e makinerise dhe pajisjeve te zyrave (perfshire kompjuteret). Aktivitetet e kombinuara sherbyese te administrimit te zyrave. Fotokopjimi, pergatitja e dokumenteve dhe aktivitetet e tjera te specializuara mbeshtetese per zyrat. Aktivitetet e tjera sherbyese ne mbeshtetje te bizneseve p.kt. Riparimi i pajisjeve te komunikimit. Riparimi i kompjutereve dhe pajisjeve periferike. Aktivitetet e tjera p.kt. Riparimi i pajisjeve elektronike te konsumit. Marrja dhe dhenia me qira (lizingu) e makinerise, pajisjeve dhe artikujve te tjere te luajtshem p.kt. Riparimi i pajisjeve elektronike dhe optike. Sherbimet e tjera te informacionit p.kt. Aktivitetet e inxhinierisé dhe keshillimit teknik. Sherbimet e sigurise me ndihmen e sistemeve te sigurise. Prodhimi i kompjutereve dhe pajisjeve periferike. Tregtia me shumice jo e specializuar. Riparimi i pajisjeve elektrike. Tregtia me pakice me porosi nga shtepia nepermjet postes ose internetit. Aktivitetet e keshillimit per biznes dhe keshillat e tjera per manaxhim. Kerkime dhe zhvillime te tjera eksperimentale ne shkencat natyrore dhe inxhinieri. Instalime elektrike. Kerkimi dhe zhvillimi eksperimental ne shkencat shoqerore dhe humane, Arsimi tjeter p.kt. Riparimi i artikujve personal dhe shtepiake p.kt. Tregtia me pakice e mallrave tè tjera te reja, ne dyqane tè specializuara. Tregtia me pakice e pajisjeve audio dhe video ne dyqane te specializuara.
Emërtime të tjera Tregtare: IBAS SHPK
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 17.10.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Kosove
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: PBC" SH.P.K është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.02.2015 sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, me numër biznesi 71131068 dhe numër fiskal 601211890, me adresë në Kosovë, Prishtinë, Hamdi Mramori nr.1, me administrator Bashkim Selmani. (Sipas çertifikatës së regjistrimit të PBC sh.p.k, në Agjensinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, deri më datë 06.10.2017, të dorëzuar në QKB)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rr."Brigada e VIII", Pallati Technoproject, Shkalla e Parë, Kati i tetë, Ap.32

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.11.2021
Certifikate regjistrimi e P.B.C shpk
Statuti I shoqerise P.B.C shpk
Vendimi per hapjen e deges ne Shqiperi
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -87 811,00
Punuar Nga : L.Kanani