Skip to content

AP OIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-07-10 14:12:30
JSON

NIPT: L73318601G
Administrator: Piro Bare, Albert Kaçi
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi i naftës dhe i benzinës me shumicë e pakicë. Tregti gazi të lëngshëm për djegie (GLN), i hidrokarbureve të çdo lloji dhe vajra lubrifikantë. Tregti bombolash gazi të lëngshëm për djegie Standarti EU dhe i aksesorëve të ndryshëm të tyre, riparimi dhe kolaudimi i bombolave të gazit të lëngshëm për djegie Standarti EU. Tregtimi me pakicë e shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Ndërtimi , marrja me qera e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, etjer. Për rafinerimin, prodhimin, përpunimin, depozitimin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Transportin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre me të gjithë mjetet e transportit detar, tokësor të gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e makinerive, pajisjeve dhe njohurive në këtë fushë, etjer. Agjenci detare dhe spedicionere, agjenci e transportit detar dhe tokësore, kombëtar dhe ndërkombëtar, gjithashtu dhe agjenci doganore. Import-eksport dhe përpujnim aktiv i lëndëve të para dhe gjysëm produkteve. Tregti, import-eksport , prodhim, përpunim e shërbime në fushën e materialeve të ndërtimit, të industrisë, etj. Projekte inxhinierike për linjat e përpunimit industrial, kërkime dhe studime të ndryshme në fushën e fizibilitetit për zbatimin e projekteve të ndryshme dhe asaj të marketingut. Veprime e operacione të tjera financiare, juridike, tregtare e civile që i shërbejnë objektit të shënuar më lart dhe në funksion të zhvillimit e rritjes së shoqërisë. Ushtrimit të çdo veprimtarie të ligjshme, të lejueshme për formë e shoqërisë, e cila nuk ndalohet me ligj (sipas nenit 7 të Ligjit tregtar Nr.9901, dt.14.04.08).
Emërtime të tjera Tregtare: AP OIL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/09/2017
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Gjirokaster Autobot Mercedes Benz me targe AA 039 ZD
II. Tirane Kavaje Lagjja 2, Zona Kadastrale 8551, Nr. Pasurise 1/348
III. Gjirokaster Autobot IVECO me targe AA 149 SS
IV. Gjirokaster Kamioncine Mercedes Benz me targe AA 156 TA
V. Gjirokaster Koke terheqese SCANIA me targe AB 258 AT
VI. Gjirokaster Koke terheqese Scania R520 me targe AB 167 JO
VII. Gjirokaster Bot gazi ROBIN me targe AHR 212
VIII. Gjirokaster Autobot MERCEDES BENZ me targe AA 085 SO
IX. Gjirokaster Kamion MERCEDES BENZ me targe AA 051 TF
X. Gjirokaster ATP RENAULT KANGOO me targe AA 468 MA
XI. Gjirokaster ATP Renault Kangoo me targe AA 721 ZN
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster Rruga nacionale Gjirokaster, Pasuria nr.137/5, ZK Gerhot-Virua

Adresa:
I. Gjirokaster Dropull i Siperm, rruga nacionale Gjirokaster-Kakavie, pike karburanti me nr.pasurie 53/1, ZK.3833
II. Vlore Sarande Lagjja nr. 3, rruga 1 Maji, pasuria zone kadastrale 8641 ne. 10/37 vol. 97

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.07.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 7 782 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 8 257 474,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 230 742,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 366 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 019 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 365 343,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:523 950 346,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:394 208 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:290 836 408,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:400 361 078,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:303 051 164,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 410 472,00
Punuar Nga : P. Nikolli