Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Piro Bare
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTER-GAZ SHA (ish "INTER GAZ-SH.A."; ish "INTER-GAZ")

K21916802B
(Tregti me shumicë i gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre, përpunim, përzierje, prodhim i gazit GLN, depozitimin e tyre me shumicë e pakicë, shitjen, dhënien me qera të depozitave, etj. Objekti i)

Durres 40627573 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ROMANO PORT

K51625501O
(Ndërtim dhe shfrytëzimi i portit të hidrokarbureve në zonën e Porto Romano Durrës. Gjithashtu shoqëria do të ketë si objekt aktiviteti të gjitha veprimtaritë e lidhura direkt ose tërthorazi me akt)

Durrës 130028596 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AV INTERNATIONAL GROUP (Ish "A&V-GAS")

K92223503O
(Tregtimi me pakicë e shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Ndërtimi , marrja me qera e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, )

Durres 67648814 ALL

TISCO GROUP

L82312505B
(Import-eksport, tregti me pakicë e shumicë, të materialeve të ndërtimit, pjesë makinerish të ndryshme. Ndërtim objektesh, etjer. Dhënie me qera të makinerive e pajisjeve. Ndërtim, montim dhe rikon)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni