Skip to content

ARCHIVISTA 2009
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-12-20 16:59:00
JSON

NIPT: L78712501P
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin e objekteve civile-industriale-turistike, prej murature e skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte me skelet metalik. Mbikqyrje-kolaudim. Projektimin e rrugëve urbane kryesore dhe rrugë interurbane kryesore, rrugë lokale, rrugë urbane dytësore dhe rrugë interurbane dytësore. Projektimi i sinjalizimit rrugor. Projektimin e shtresave rrugore sistemim - asfaltime. Projektimin e veprave hidraulike. Projektim Instalor. Projektim ura dhe vera arti. Projektues Gjeodet.
Emërtime të tjera Tregtare: ARCHIVISTA 2009
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 06.01.2017
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokastër Tepelene TEPELENE Lagjja Selam Musai, Rruga Dule Dala

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare